نشریه شماره   214   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نقشِ رنگ در ارتقای‌کیفیت بصری شهر

استفاده از رنگ در شهر یکی از نکات قابل‌توجهی است که در کشورهای مختلف به کار گرفته‌شده و جنبه‌های متنوعی را در برمی‌گیرد که یکی از آنها نورپردازی مناسب فضاهای شهری در شب است. خوشبختانه اگر بحث را به شهر محلِ زندگی‌مان معطوف کنیم، خواهیم دید که در برخی خیابان‌های کرج، نورپردازی مناسب و بازی با رنگ، چه در کفپوش چه در مبلمان شهری، فضایی دل‌نشین برای گذران فراغت شهروندان پدید آورده است و مردم با رضایت و به‌طور مداوم به آنها مراجعه می‌کنند.به‌عنوان‌مثال بلوارِ جمهوری، هم در شب به علت نورپردازی مناسب و استاندارد و هم در طولِ روز به دلیل قرارگیری میان درختان و فضای سبز وسیع، از زیبایی بصری بالایی برخوردار است اما دیگر خیابان‌های شهر، خالی از هر نوع خلاقیت و تنوع در سیمای بصری هستند.
تأثیر رنگ بر فضاهای شهری از منظر روانشناسی نیز قابل‌توجه است زیرا روانشناسان معتقدند رنگ‌های مختلف، طیف‎های هیجانی مختلفی نیز در افراد ایجاد می‌کند. بنابراین یک طراح نباید از این مؤلفه در طراحی فضای شهری غافل شود. ادراک رنگ در شهر توسط فردِ ناظر به سه عامل شرایط و محیط، خصوصیات سطح جسم منعکس‌کننده، مانند بافت و توانایی آن برای جذب یا انعکاس نور و توانایی فرد در ادراک رنگ بستگی دارد که در طراحی مطلوب باید همه‌ موارد را با هم مدنظر قرار داد.