ساخت جاشمعی با کنده درخت

شمار نشریه : 214

ساختن بعضی کارهای دستی احتیاج به لوازم خاص خود را دارد. برای ساخت این جاشمعی زیبا بهتر است سری به ابزارفروشی بزنید و وسایل آن را تهیه کنید. اگر قصد تولید تعداد بالایی از این کارهنری دارید٬ این ابزار همیشه کمک کارتان خواهد بود.
وسایل لازم
  کنده‌چوب                  دریل      
  اره استوانه‌ای دریل که به قطر یک شمع وارمر باشد
  مغار                سوهان              شمع‌های وارمر
مراحل ساخت
1 - جاهایی که قرار است حفره ایجاد کنید را علامت بزنید. سپس با سرپیچ اره‌ای ٬ به عمق یک وارمر داخل کنده چوب را بکنید.
2 - بعدازاینکه دیواره حفره را با دریل سوراخ کردید٬ به کمک مغار داخل آن را خالی کنید. می‌توانید به تعداد دلخواه از این سوراخ‌ها کنار هم ایجاد کنید.
3. حالا شمع‌های وارمر را داخل سوراخ‌ها قرار دهید. جاشمعی شما آماده است. این جاشمعی همراه با چند میوه کاج کوچک، دکور زمستانی زیبایی خواهد بود و می‌توانید برای تزیین میز شام از آن استفاده کنید.