هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

راهنماي خريد مبل راحتي

گروه معماری ودکوراسیون: مبلها از نظر ميزان راحتي دو نوع است: راحتي كامل كه براي لم دادن و تماشاي تلويزيون يا استراحت كاربرد بيشتري دارد و در پذيرايي از مهمان چندان مناسب نيست و مبل نيمهراحت كه اندكي رسميتر است و در طراحي آن سعي شده هر دو منظور تا حدودي كاربرد داشته باشد.برای خرید این نوع مبل ها موارد زیر را در نظر بگیرید:

ابتدا مشخص كنيد قصدتان استراحت و لم دادن است يا كاربردهايي چون پذيرايي از مهمانان. مبلها از جنبه طراحي و ظاهري به انواع معروف به اسپورت، اِل، مدرن، گرد و... تقسيم ميشود كه براساس دكور، فضا و جاي قرار گرفتن شان در منزل انتخاب ميشود.

راحتيهاي اِل مانند براي فضاهاي بزرگتر مناسب است، راحتيهاي كوچكتر يا مدرن جاي كمتري ميگيرد، زرقوبرق دارها ديگر طرفداري ندارد و... حتما مدتي را كه ميخواهيد روي مبل بنشينيد در نظر بگيريد تا در صورت طولاني شدن نشستن، خستگي يا ضرر جسمي به بدن تان وارد نشود.

روي مبل بنشينيد تا ميزان فرو رفتن در آن را بسنجيد و ببینید زاويه مهرههاي كمر و... حين نشستن اذيتتان نميكند. مبل راحتي نبايد سلامت شما را به خطر اندازد يا پس از مدتي سبب انحراف اسكلتي بدن، كمر درد و... شود. در خريد آن بايد به جنس رويه اعم از پارچه، چرم، كتان، پشم و نوع چوب يا فلز دقت كرد. اگر رويه، كلاف يا چارچوب اصلي مبل، تشكها و پشتيها قابل شست وشو باشد، از دردسرهاي بعد هم راحت شدهايد.

رويههاي كتاني با شامپوهاي مبل، مبلهاي چرمي با بخار بدون مواد شوينده، مبلهاي نانوسرتكس در برابر نفوذ مايعات مقاوم است و با كشيدن دستمال خيس تميز ميشود .  دوخت آن را بررسي كنيد، اجزاي رويه بايد طوري محكم دوخته شده باشد كه پس از مدتي از هم باز نشود. به استحكام كلاف و چارچوب توجه بيشتري كنيد. دقت كنيد فاصله و استحكام فنرها آنقدر باشد كه پس از مدتي به تشك يا نشيمنگاه مبل فشار نياورده وآنها را پاره نكند يا از شكل نيندازد.

به اندازه و همتراز بودن پايهها هنگام خريد توجه كنيد. مبل راحتي مناسب نبايد لبههاي تيز يا پايههايي جلوآمده داشته باشد. چنين پايههايي معمولا با اصابت پا به آنها هنگام رفت و آمد، بخصوص در فضاهاي كوچكتر سبب صدمه به انگشتان پا ميشود.

اگر انگشت دستتان را مبناي قضاوت در خريد مبل راحتي بگيريد، سه انگشت را بايد به كيفيت، استحكام و استانداردهاي سلامت، يك انگشت را به زيبايي و طرح و يك انگشت را به قيمت اختصاص دهيد. اگر در طراحي آن چوب به كار رفته، بدانید که جنس گردو مرغوبتر، محكمتر و سبكتر است.