مواجهه بانک‌ها با عدم تطابق سررسید سپرده‌ها

شمار نشریه : 213

عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن گفت: یکی از مهم‌ترین و یا تنها موردی که می‌تواند بازار رهنی را شکل دهد تسهیلات بلندمدت رهنی است که فقط بانک مسکن وارد این حوزه شده و تسهیلات بلندمدت رهنی به‌صورت عمومی را پرداخت می‌کند. 
ابوالقاسم رحیمی انارکی با بیان این مطلب افزود: بانک‌ها با عدم تطابق سررسید سپرده‌ها و تسهیلات مواجه هستند بنابراین عموماً بانک‌ها به دلیل عدم تطابقی که برای آنها اتفاق می‌افتد، ترجیح می‌دهند وارد حوزه رهنی نشوند.
وی حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات در بانک مسکن را ۱۲ سال عنوان کرد و افزود: به دلیل عدم تطابق زمانی بین سررسید انواع سپرده‌ها و انواع تسهیلات اعطایی که وجود دارد عملاً قابلیت افزایش مدت بازپرداخت وجود ندارد مگر اینکه راهکارهایی دراین‌باره پیش‌بینی شود درحالی‌که در برخی کشورهای دیگر حتی مدت بازپرداخت حداکثر ۳۵ تا ۴۰ سال تعیین‌شده است.
رحیمی انارکی درباره نقطه شروع راه و توسعه نظام تأمین مالی با توجه به چالش‌های مطرح‌شده گفت: باید در ابتدا بتوانیم بازار رهن اولیه را به میزان کافی تقویت کنیم که این امر با توسعه تسهیلات رهنی در بانک مسکن می‌تواند اتفاق بیفتد تا حجم و پرتفوی متنوع‌تری بتوانیم در بانک مسکن با تنوع در اعطای تسهیلات رهنی تشکیل دهیم و بازار رهن اولی متنوع‌تر و با عمق بیشتری در بانک شکل بگیرد. همچنین باید بازار رهن اول در سایر بانک‌‌ها شکل بگیرد و بانک‌های دیگر هم این امکان را پیدا کنند تا بتوانند وارد این بازار شوند و بازار رهن اولیه را به‌صورت عمومی توسعه دهند.