هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   213   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رای نهایی هتل اسپیناس در کمیسیون ماده 100

اسماعیل دوستی که نماینده شورای شهر در کمیسیون ماده 100 است از صدور رأی نهایی هتل اسپیناس در شعبه یک کمیسیون ماده 100 خبر داد.
دوستی اعلام کرد: بر اساس رأی صادره کمیسیون ماده 100 که 1350 مترمربع است و در بالای هتل ساخته‌شده است به‌عنوان نما (ویو) و استخر برکه مانندی است که ایجادشده و با بررسی‌های صورت گرفته و تشخیص کمیسیون تصمیم گرفته شد که این سازه تراکم نیست و جریمه به آن تعلق نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه به‌عنوان نماینده شورا این رأی را امضا کردم، گفت: نماینده وزارت کشور نیز این رأی را تأیید کرده است و بدین ترتیب سازه فلزی هتل به‌عنوان ملزومات هتل در نظر گرفته‌شده است، ازاین‌رو به‌عنوان تراکم به‌حساب نیامده که جریمه شود.
نماینده شورای شهر در کمیسیون ماده 100 اعلام کرد: شهرداری منطقه 2 موظف شده است ضمن رعایت همه اصول موضوع را بررسی کند که اگر خلافی از تراکم صورت گرفته به‌طور مجدد به کمیسیون ماده 100 داده شود که بار دیگر با خلافی در رابط با این موضوع مواجه نشویم.