حقــوق تولیدکننده داخلـی احقاق شود

شمار نشریه : 211

حقوق از دست رفته تولیدکننده داخلی احیا شود
مدتی قبل مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران و مدیران وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی دستور الزام دولت در جهت گیری تهیه و خرید اقلام موردنیاز از تولیدات داخلی را ابلاغ کرد و پیرو آن بخشنامه ای از سوی این وزارتخانه صادر شد مبنی بر اینکه روسای سازمان‌ها و صندوق های تابعه موظف اند‌، کمیته ای به منظور بررسی خریدهای خارجی تشکیل دهند تا ضمن بررسی ضرورت و عدم وجود تکنولوژی کالای مشابه داخلی‌، امکان جایگزینی و امکان ساخت داخل را بررسی کنند‌.
چرا کالای ایرانی‌؟
گرچه یکی از ضرورت های انتخاب‌، کیفیت کالاست اما چه بسیارند کالاهای با کیفیتی که به صرف اینکه تولید داخل هستند یا خریداری ندارند و یا کمتر مشتری دارند‌. بسیاری از کارشناسان علت به فروش نرفتن کالاهای تولید داخل را نبود فرهنگ سازی صحیح برای خرید کالاهای تولید داخل بیان می کنند اما مشکل ریشه ای‌تر از این نوع تحلیل‌هاست‌. در واقع علت این امر ریشه در نوع نگاه درونی شده در فضای جامعه ایرانی دارد که همیشه «مرغ همسایه غاز» دیده شده‌است‌. ضرب المثل‌ها در تمام ملت‌ها داعیه دار ریشه های فکری درونی شده در یک اجتماع هستند‌. پس برای تغییر این فرهنگ جا افتاده باید سال‌ها تلاش مداوم داشت‌.
دستور مقام معظم رهبری به دولتمردان مبنی بر استفاده از کالاهای تولید داخل یکی از همین برنامه های مدون است که برای به ثمر نشستن نیاز به پیگیری جدی دارد‌. زمینه شروع این حرکت می تواند با استفاده از باورهای مذهبی رایج در جامعه باشد و از نظرات علمای دینی در قالب ابزاری همچون فتوا استفاده نمود‌. شاید از این راه حقوق ازدست رفته تولیدکننده داخلی احقاق گردد.