هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   160   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صندلی تاشو کاربردی


دانیال میلچن طراح حرفه‌ای, با استفاده از پنل دو لایه ترکیبی صندلی نشیمن تاشویی طراحی کرده است که این صندلی به راحتی جمع شده و در نهایت به یک پنل مسطح مخصوص جداسازی و تقسیم فضای داخلی یک اتاق تبدیل خواهد شد.در واقع شما می‌توانید در جداسازی فضای داخلی منزل خود از پنل های چوب بامبو استفاده کنید که در یک عملکرد غیرمنتظره به صندلی‌های نشیمن زیبا و مقاوم تغییر شکل خواهند داد.

این صندلی‌های نشیمن در سه حرکت ساده و معمولی شده و به یک پنل مسطح تبدیل خواهند شد و کاربران می‌توانند برای جداسازی بخشی از فضای داخلی یک اتاق از سایر بخش‌های مرتبط از این پنل های چوبی بامبو استفاده کنند.این صندلی تاشو در حین سادگی می‌تواند کاربرد مفید و گسترده‌ای داشته باشد که به ذهن آدمی خطور نخواهد کرد.همچنین این صندلی دو کاره می‌تواند بیشترین کاربرد را در آپارتمان های مسکونی کوچک دارای فضای داخلی محدود داشته باشد.