هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

با ابلاغ از سوي رئيس‌جمهور آيين‌نامه انتقال پايتخت تدوين مي‌شود

قانون انتقال پايتخت تحت عنوان «قانون امکان‌سنجی انتقال مركز سياسي - اداري كشور، ساماندهي و تمركززدايي از تهران» از سوي رئيس دولت یازدهم براي اجرا به وزارت راه و شهرسازي ابلاغ شد.  
به گزارش پیام ساختمان، اين قانون در ششم اردیبهشت‌ماه سال جاري به تصویب مجلس و در ۱۶ اردیبهشت‌ماه به تأیید شوراي نگهبان رسيد و در آخرين روزهاي اردیبهشت‌ماه سال جاري توسط حسن روحاني رياست جمهوري ايران براي اجرا به وزارت كشور، راه و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ریزی كشور ابلاغ شد.
در ماده يك اين قانون آمده است: شوراي ساماندهي مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران با استفاده از ظرفیت‌ها، اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي وزارت راه و شهرسازي (دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تشكيل مي‌شود. 
در ماده دوم اين قانون به اعضاي شورا اشاره‌شده که مطابق آن، رئیس‌جمهور يا معاون اول وي به‌عنوان رئيس شورا، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ریزی كشور، وزير راه و شهرسازي به‌عنوان دبير شورا حضور دارند.
ماده ۳ قانون انتقال پايتخت نيز به وظايف شورا اشاره دارد که موظف است حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، نتايج تحقيقات و مطالعات را تهيه و به دولت ارائه كند.
ماده ۴ نيز به وظايف وزارت راه و شهرسازي اختصاص دارد که موظف است با همكاري وزارت كشور و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ریزی كشور، آیین‌نامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن تهيه و براي تصويب به هیئت‌وزیران ارائه كند.