هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فرودگاههای هندی، برترینهای جهان شدند

در تازهترین رده بندی بهترین فرودگاههای جهان که توسط شورای بینالمللی فرودگاهها (ACI) صورت گرفت، 3 فرودگاه هندی در فهرست 5 فرودگاه برتر جهان قرار گرفتند. بر اساس این رده بندی، فرودگاه «اینچئون» کره جنوبی بار دیگر در رده نخست قرار گرفت تا این بار رتبه دوم به فرودگاه بینالمللی «ایندیرا گاندی» دهلی تعلق گیرد.