فرودگاههای هندی، برترینهای جهان شدند

شمار نشریه : 156

در تازهترین رده بندی بهترین فرودگاههای جهان که توسط شورای بینالمللی فرودگاهها (ACI) صورت گرفت، 3 فرودگاه هندی در فهرست 5 فرودگاه برتر جهان قرار گرفتند. بر اساس این رده بندی، فرودگاه «اینچئون» کره جنوبی بار دیگر در رده نخست قرار گرفت تا این بار رتبه دوم به فرودگاه بینالمللی «ایندیرا گاندی» دهلی تعلق گیرد.