هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آسمانخراشـی با موهای انبوه

گذر زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی به بشر امروز آموخت که بهترین روش برای داشتن یک زندگی توأم با آرامش بهره گرفتن از طبیعت است چراکه تناسب داشتن با محیط، همسو بودن با طبیعت و استفاده از مواهب الهی علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی در هزینه‌های ساخت بنا، آرامش روانی را نیز در پی دارد.
منبع تأمین  گرمایش، سرمایش، روشنایی و استحکام ازجمله مواردی است که امروزه در ساخت یک بنا موردتوجه قرار می‌گیرد و ذهن محققان را به خود مشغول ساخته است. طرح‌هایی که امروز توسط معماران طراحی می‌شود به دنبال نیاز قابل‌تأمل انرژی می‌باشد.مهندسان معمار به دنبال معماری بناهایی هستند که در تأمین انرژی موردنیاز بنا مستقل عمل کند به‌گونه‌ای که انرژی گرمایش و سرمایش و روشنایی و الکتریسیته در خود بنا تولید شود تا از هزینه‌های سرسام‌آور برق و آب و گاز  رها شوند.
در این میان طرح محققان سوئدی را می‌توان به‌عنوان نمونه موفق ذکر کرد. این محققان طرح مفهومی آسمان‌خراشی را ارائه کرده‌اند که با پوشش مو مانند برای ذخیره‌سازی انرژی باد آراسته می‌شود. مزارع بادی شهری یک چالش محسوب می‌شوند و یافتن محلی مناسب برای نصب توربین‌های بادی متداول که فضای زیادی را در برمی‌گیرند، بسیار دشوار است. 
محققان شرکت سوئدی Belatchew Lab Architecture طرحــی ارائه کرده‌اند که بر اساس آن پوشش‌های مو مانند سطح ساختمان، به مهار و ذخیره‌سازی انرژی باد کمک می‌کنند. در این سیستم از فناوری پیزوالکتریک استفاده می‌شود و حرکات ظریف پوشش‌های مانند مو، به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شوند. حرکات این پوشش‌ها برای انسان و پرندگان خطرناک نبوده و مانند توربین‌های بادی متداول، آلودگی صوتی ایجاد نمی‌کنند. قرار است آسمانخراش Strawscraper مجهز به این پوشش «مو» مانند در شهر استکهلم سوئد و در 14 طبقه احداث شود.