هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حداکثر دریافتی مهندسان از ساخت مسکن

رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه قانون سازندگان ذی‌صلاح هنوز در ساختمان‌های کمتر از یک هزار متر اجرانشده است، گفت: حداکثر دریافتی مهندسان از ساخت مسکن ۱۰ درصد است.
سعید غفرانی درباره صدور گواهی صلاحیت برای سازندگان متراژهای بالای یک هزار مترمربع، اظهار داشت: این قانون در حال حاضر در این متراژها به اجرا رسیده و امیدواریم به‌زودی برای متراژهای کمتر از یک هزار متر هم اجرایی شود.
وی با اشاره به اینکه برای ساختمان‌های کمتر از یک هزار مترمربع هم به‌تدریج این قانون را اجرایی می‌کنیم، گفت: با صدور گواهی صلاحیت برای سازندگان، دیگر هر فردی نمی‌تواند وارد ساخت‌وساز مسکن شود و باید فقط مجریان ذی‌صلاح این کار را انجام دهند.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص اینکه چرا تاکنون این موضوع در ساختمان‌های کوچک اجرایی نشده است، افزود: باید شورای شهر و شهرداری تهران هم در این زمینه با ما هماهنگ باشند تا سازندگان صاحب صلاحیت وارد این عرصه از ساخت‌وساز شوند.
غفرانی در پاسخ به این پرسش که دلیل تعلل اجرای این قانون برای ساختمان‌های کوچک چیست، گفت: اعضای شورا می‌گویند که با اجرای این قانون، ساختمان گران می‌شود اما ما این موضوع را قبول نداریم، زیرا به ازای پول دریافت شده از سوی مهندسان، خدمات به ساختمان ارائه می‌شود که عمر ساختمان‌ها را افزایش می‌دهد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر مهندسان حداکثر در ساخت به شیوه مدیریت پیمانی، ۱۰ درصد از کل ساخت‌وساز را دریافت می‌کنند درحالی‌که تعداد زیادی از مهندسان با ۷ یا ۸ درصد هم ساختمان‌سازی کنند، بنابراین این رقمی نیست که بر روی ساخت‌وساز تأثیر زیادی داشته باشد.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه حضور مهندسان باعث می‌شود که ساختمان با اصول ساخته شود، بیان کرد: هزینه ۱۰ درصدی ارزش افزایش طول عمر ساختمان و کاهش هزینه‌های ساخت را دارد و تأثیری بر گرانی مسکن نخواهد داشت.