تحقق بيش از 90 درصد زير ساخت‌هاي عمراني

شمار نشریه : 209

معاون فني و عمراني شهرداري تهران از تحقق بيش از 90 درصد از اهداف عمراني طرح‌هاي جامع شهر تهران خبر داد‌.
به گزارش پيام ساختمان‌، به نقل از پايگاه خبري معاونت فني و عمراني شهرداري تهران‌، مهندس عليرضا جاويد ضمن اعلام مطلب فوق افزود‌: بيش از 90 درصد از زيرساخت‌هاي عمراني پيش بيني شده در طرح جامع و تفصيلي شهر تهران (‌مصوب سال‌هاي 1349 و 1386‌) در نتيجه تلاش کارکنان معاونت فني و عمراني شهرداري تهران طي 3 دهه گذشته احداث و به مرحله بهره برداري رسيده‌است که شتاب اقدامات اجرايي در احداث زيرساخت‌هاي عمراني شهر تهران در يک دهه گذشته‌، روند صعودي و افزايش پرشتابي داشته‌است‌.
وي با تقدير از تلاش‌هاي معاونان پيشين فني و عمراني شهرداري تهران‌، تحقق اهداف عمراني طرح‌هاي جامع پايتخت به عنوان اسناد بالادستي پيشرفت تهران را مرهون تلاش‌ها و خدمات تمام معاونان فني و عمراني پايتخت در 30 سال اخير و مجاهدت کارکنان خدوم معاونت فني و عمراني شهرداري تهران و همچنين مناطق 22گانه دانست.