90 درصـد پيـچ و مهره‌هــاي بــازار چيني است

شمار نشریه : 209

اگرچه کشورچين يکي از اقتصاد‌هاي برتر دنياست و به بسياري از کشور‌هاي دنيا توليداتش را صادر مي‌کند اما در کشور ما «اجناس چيني» رفته رفته تبديل به نماد بي‌کيفيتي شده‌اند‌. چراکه واردکنندگان داخلي نه اجناس درجه يک و دو بلکه اجناس بنجل را با قيمت نازل از توليدکنندگان درخواست مي‌کنند‌. ورود اين اجناس علاوه بر اينکه باعث ورشکستگي توليدکننده داخلي مي‌شود‌، مشکلات متعددي را براي مردم به وجود مي‌آورد؛ مشکلاتي که گاه ممکن است به زندگي يک خانواده پايان دهد‌.
يکي از اقلام چيني پيچ و مهره‌است‌. پيچ و مهره‌اي که در نگاه اول فلزي کم اهميت پنداشته مي‌شود اما در واقع در تمام صنايع ازجمله صنعت ساختمان کاربرد بسياري دارد‌. ساختمان‌هاي پيچ و مهره‌اي از اين دسته‌اند که در صورت بي‌کيفيت بودن پيچ‌ها احتمال سقوط تير‌هاي آهن و تمام ساختمان در زلزله‌ها وجود دارد‌. پيام ساختمان در رابطه با علل ورود اين پيچ و مهره‌هاي بي‌کيفيت گفتگويي با د‌اوود حبیبی فرد (گنجی)، دبير اتحاديه پيچ و مهره ترتيب داده که در زير آمده‌است‌.
پيام ساختمان‌: فرايند واردات پيچ و مهره در کشور را چگونه مي‌بينيد‌؟
پيچ و مهره‌هاي وارداتي چيني درجه يک‌، دو و سه دارد‌. حتي پيچ و مهره‌هاي درجه يک به کشور‌هاي توسعه يافته صادر مي‌شود‌. دليل عمده ورود محصولات بي‌کيفيت به ايران اين است که گمرک ايران ازنظر اتحاديه استفاده نمي‌کند‌. به عنوان مثال اگر مصرف ساليانه ما در کشور يک تن است‌، دو تن وارد مي‌شود‌. اين واردات بي‌رويه علاوه بر اينکه دست برخي را براي واردات اجناس بي‌کيفيت باز مي‌گذارد‌، باعث به هم خوردن عرضه و تقاضا مي‌شود‌.
متولي کنترل واردات چه نهادي است‌؟
اينکه متولي کنترل اجناسي که در داخل کشور وجود دارد‌، معلوم نيست‌. يعني مشخص نيست که اين کار از وظايف گمرک است يا سازمان ملي استاندارد‌. حداقل اگر نظر کارشناسي اتحاديه را لحاظ کنند‌، بسيار مؤثر خواهد بود‌. يا اينکه يک نفر از طرف اتحاديه به عنوان ناظر در گمرک کار کند‌.
آيا تمام پيچ و مهره‌هاي چيني داخل کشور فاقد کيفيت است‌؟
90 درصد پيچ و مهره‌هاي موجود در بازار مصالح کشور‌، ساخت چين است اما متأسفانه برخي از واردات چيني بي‌کيفيت است‌. استانداردي که روي پيچ و مهره‌ها زده مي‌شود‌، شناسنامه آن است و براي تشخيص کيفيت تا حدود زيادي کافي است اما در موارد اندکي ممکن است کيفيت پيچ مطابق شناسنامه آن نباشد‌.
پيچ و مهره‌هاي بي‌کيفيت چيني چه تأثيري بر صنعت ساختمان مي‌گذارد‌؟
پيچ و مهره يکي از کالا‌هاي کليدي است که در تمام صنايع مصرف مي‌شود و در صنعت ساختمان اهميت ويژه‌اي دارد‌. اگر در يک ساختمان که با جان آدم‌ها سر و کار دارد‌، 10 درصد پيچ و مهره يک سازه بي‌کيفيت باشد‌، مي‌تواند تمام کار را زير سؤال ببرد.