استون هنج، قبرستان نخبگان بریتانیا بود

شمار نشریه : 156

 دانشمندان بریتانیایی در تازهترین بررسیهای خود به نتیجهای جدید در خصوص علت اصلی بنا شدن استون هنج دست یافتند. در مطالعات جدید مشخص شد که بنای استون هنج یا سنگهای نگهبان در حدود 3 هزار سال پیش از میلاد، قبرستانی برای خانواده نخبگان و مقامات ارشد کشوری بوده است.