هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

استون هنج، قبرستان نخبگان بریتانیا بود

 دانشمندان بریتانیایی در تازهترین بررسیهای خود به نتیجهای جدید در خصوص علت اصلی بنا شدن استون هنج دست یافتند. در مطالعات جدید مشخص شد که بنای استون هنج یا سنگهای نگهبان در حدود 3 هزار سال پیش از میلاد، قبرستانی برای خانواده نخبگان و مقامات ارشد کشوری بوده است.