هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تهران را موزه کنید

احمد مسجد جامعی از معاونان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خواست با تقلید از شهرداری تهران موزه‌ای به وسعت یک شهر ایجاد کنند.
رئیس سابق شورای شهر تهران با اشاره به اقدام شهرداری تهران برای ایجاد نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر در تهران گفت: میراث فرهنگی می‌تواند موزه‌ای به وسعت یک شهر در تهران ایجاد کند. چون تهران آن‌قدر پتانسیل و ظرفیت دارد که وسعت موزه‌هایش را به‌اندازه کلان‌شهر تهران گسترش دهد.
وی با اشاره به پرسشی که از مدیرکل میراث فرهنگی تهران درباره‌ وضعیت بازدید از موزه‌های تهران داشته است، گفت:‌ پاسخ افزایش بازدیدکنندگان موزه‌ها بود. خودم هم این حدس را می‌زدم چون در وضعیت کنونی یک نوع عطش و تمنا برای دیدن و دانستن نسبت به میراث فرهنگی ایجادشده است.
مسجد جامعی با اشاره به شعار روز جهانی موزه (موزه‌ها برای جامعه پایدار) اظهار کرد: در ذات مدنیت پایداری وجود دارد هرچند کاربرد جدیدی دارد اما توسعه و شهر پایدار و ترکیب این شعار به کار می‌رود. هرچند اگر در ذات، یک تمدن پایدار نباشد، در آن شرایط موزه شکل نمی‌گیرد.