هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   160   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شکستن بت واسطه‌گری


در گذشته که كشورمان به اكثر مصالح ساختماني مانند فولاد ، سيمان ، سيم ، سراميك و ... نيازمند بود ، هر ايراني با نگاه به قسمت هایی از خانه خود، ياد يكي از كشورهاي جهان در ذهنش تداعی می شد اما اكنون وضعیت تغيير كرده است. وضعيت حال حاضر ايران به گونه‌ای است كه ميزان توليدات صنايع معدني كه بخش عمده آن همان كالاهاي ساختماني است بيش از نياز بازار است و برخي از این تولیدات در جهان رتبه برتر دارند. پس مشكل كجاست؟ شايد اينکه بيش از نياز بازار مصالح توليد می‌شود، خوب باشد اما اين رويكرد كه ماهيت صادراتي ندارد، در کار ویژه مصرفی‌اش ( همان بخش ساخت‌وساز يا صنعت احداث) مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. زماني كه و بازارهای مالي نه براي جذب نقدينگي جذاب هستند و نه خود حاضرند در بخش توليد كشور سرمایه‌گذاری كنند، تنها می‌توانند بر هزينه پول افزوده و به وسیله تورم به گردش امور بپردازند.

بزرگ‌ترین ضرر اين شرايط فقدان ارزش افزوده براي اقتصاد است كه در نهايت ، نه كالايي توليد می‌شود و نه ارتقای فناوري رخ می‌دهد. پس بازار نيز تنها ماهيت واسطه‌ای يافته و در سيكل و مداري مرگبار به حركت ادامه می‌دهد. در اقتصادي كه توليد محور نيست، ديگر نيازي به كالا هم نيست و بازار با ركود مواجه می‌شود. وظيفه دولت آينده هم اكنون مشخص است؛در هم شكستن بت واسطه‌گری با اختصاص همه توان مالي كشور از جمله الزام بانک‌ها به تسهيلات براي توليد صادرات محور استاندارد و باکیفیت.