هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برنامه ريزي براي مشارکت در اقتصاد جهاني

گروه گزارش‌: «سپري شدن سه دوره اتاق پس از انقلاب و همزمان شدن شروع دوره جديد آن با رويکرد عملگرايانه دولت کنوني در عبور از تحريم‌ها و به دست گرفتن ابتکار عمل در منطقه و فراهم شدن زمينه بازيابي نقش و جايگاه بخش خصوصي در کشور‌، افق جديدي را پيش روي اتاق‌ها نمايان ساخته‌است‌. ازاين رو با تحليل نقادانه و ايجابي از گذشته اتاق و شناخت روزآمد محيط کلان کسب وکار بايد چشم اندازي جديد براي اتاق ترسيم نمود و بر آن اساس دوره جديد اتاق را آگاهانه و فعالانه آفريد»‌. اين بخشي از بيانيه گروه «ائتلاف براي فردا» است که با عنوان «سند شماره يک‌، اتاق بازرگاني؛ ديروز‌، امروز‌، فردا» در دي ماه سال گذشته منتشر و گروه مذکور به صورت رسمي وارد فعاليت‌هاي انتخاباتي شد‌. از قرار معلوم برنامه‌ريزي‌هاي ائتلاف مذکور ثمربخش بوده و اعضاي آن توانستند در انتخابات اخير اتاق بازرگاني تهران صاحب 35 کرسي شوند‌.
در اولين نشست هيئت نمايندگان اتاق تهران در دوره هشتم‌، بعد از انتخاب مسعود خوانساري به عنوان رئيس اتاق‌، مهدي جهانگيري و علا مير محمدصادقي به عنوان دو نايب رئيس و سيد حامد واحدي به عنوان خزانه دار‌، انتخابات منشي هيئت رئيسه نيز برگزار شد تا با انتخاب سيده فاطمه مقيمي به اين سمت‌، ترکيب پنج نفره هيئت رئيسه مشخص شود‌. سيده فاطمه مقيمي به عنوان تنها نامزد پست منشي هيئت رئيسه‌، گذشته از 9 رأي سفيد توانست 47 رأي از مجموع 56 رأي را به خود اختصاص دهد‌. وي در دو دوره قبل نيز نائب رئيس کميسيون حمل ونقل و مشاور رياست اتاق در امور زنان بازرگان و کارآفرين بود‌.
پيام ساختمان‌: به عنوان عضو هيئت رئيسه‌، برنامه کاري شما در دوره جديد اتاق بازرگاني تهران چيست‌؟
طبيعتا در هر انتخاباتي افراد و گروه‌هايي که براي ورود به مجموعه‌اي برنامه‌ريزي مي‌کنند‌، ديدگاه‌ها و مواضع تخصصي خود را اعلام و مسئوليت آن را قبول مي‌کنند تا مخاطباني را براي خدمت کردن در آن مجموعه و تشکل با اعتماد به آن خطي مشي اعلام شده جذب کنند‌. گروهي که ما با نام آن وارد اتاق شديم‌، يعني ائتلاف براي فردا اهداف و برنامه‌هايي دارد که آنها را طي منشوري اعلام کرده‌است‌. در دوره هشتم‌، اکثريت هيئت نمايندگان ورودي بخش خصوصي به اتاق بازرگاني تهران‌، يعني 35 نفر از 40 نفر از مجموعه ائتلاف براي فردا هستند که بنده هم در آن عضو هستم‌، بنابراين قطعا به تمام برنامه‌ها و راهکار‌هايي که به عنوان برنامه‌هاي انتخاباتي قبل از ورود ارائه کرديم پايبند خواهيم بود و رسيدن به آن اهداف را پيگيري خواهيم کرد‌.
پيام ساختمان‌: مهم‌ترين اصول ائتلاف براي فردا چيست‌؟
از مهم‌ترين اصولي که مي‌توانم ذکر کنم اين است که جايگاه واقعي بخش خصوصي را در مجموعه تشکلِ تشکل‌ها‌، يعني اتاق‌هاي بازرگاني داشته باشيم و راهکار‌هايي براي رشد اقتصاد کشور که ان شاالله در آنها بخش خصوصي مي‌تواند ايفاي نقش کند‌، ارائه دهيم تا فعالان اقتصادي متعلق به بخش خصوصي در آن چارچوب بتوانند حرکت مثبت و مثمر ثمري داشته باشند‌. اين موضوع ازاين جهت مهم است که ما الآن دوران پس از تحريم را پيش رو داريم که پيش بيني مي‌کنيم بتوان در آن براي حضور و مشارکت در اقتصاد جهاني برنامه‌ريزي کرد‌. بسترسازي براي سرمايه‌گذاري و حمايت از بخش خصوصي به شکل قانوني و زيرساختي؛ ازجمله اهداف ائتلاف براي فرداست که ما با اين روند ادامه مسير خواهيم داد‌.
پيام ساختمان‌: نظرتان در خصوص عدم کانديداتوري آقاي يحيي آل اسحاق و احتمال حضور ايشان در انتخابات اتاق ايران چيست‌؟
در اين خصوص تا زماني که ايشان به شکل رسمي اعلام آمادگي و کانديداتوري نکنند اظهارنظري نمي‌توانم بکنم‌. اصل کلي براي ما دوري از هرگونه ايجاد تنش در انتخابات است‌، همانگونه که در انتخابات اتاق تهران از اين امور پرهيز کرديم‌. در انتخابات اتاق ايران هم با همين خط مشي جلو مي‌رويم و يکي از اهدافي که به شکل کلي تعيين کرده‌ايم اين است که با هم و با همه گفتگو و صحبت مي‌کنيم ولي با تعامل و آرامش‌. ما با روند ايجاد آرامش براي اقتصاد ايران در انتخابات اتاق ايران حضور خواهيم داشت و اين خط مشي کلي ائتلاف براي فرداست‌.
پيام ساختمان‌: چه قدر انتقاداتي که بعضا از حضور مهدي جهانگيري‌، برادر معاون اول رئيس جمهور در اتاق تهران مي‌شود را وارد و به حق مي‌دانيد‌؟
بايد از منتقدان سؤال کرد مگر اعضاي خاندان کسي که در مجموعه دولت خدمتگزار است نمي‌توانند در بخش خصوصي فعاليت کنند و يا منتخب بخش خصوصي باشند‌؟ آقاي اسحاق جهانگيري فرد شناخته شده‌اي هستند و الآن هم در دولت پست و سمت دارند و در حال انجام خدمت هستند ولي معني ندارد که ساير افراد خانواده ايشان نتوانند در بخش خصوصي کار کنند‌. آقاي مهدي جهانگيري هم در موسسه‌اي مالي‌- اعتباري در بخش خصوصي فعاليت مي‌کنند چراکه بانک گردشگري دولتي نيست‌. منتقدان دوستان ما هستند و از روي دلسوزي انتقاد مي‌کنند ولي گفتن چنين حرفي کمي غيرمنصفانه‌است‌. ضمن اينکه من در اين انتخابات بازنده‌اي نمي‌بينيم و بايد به همه احترام گذاشت و افراد و دوستاني هم که وارد اتاق شدند با رسالت نمايندگي تمامي بخش خصوصي وارد شدند و حتما بايد به همه احترام بگذاريم‌.
پيام ساختمان‌: گويا فعاليت‌هايي هم در خصوص بانوان بازرگان داريد‌. اين برنامه‌ها چيست‌؟
ما مدتي است تشکلي را در اتاق بازرگاني ايران با نام کانون زنان بازرگان و کارآفرين ايران به ثبت رسانده‌ايم و من رئيس هيئت مديره آن مجموعه هستم‌. در حقيقت اين کانون تنها تشکل بانوان بازرگان ثبت شده در اتاق ايران است‌. در آخرين مجمع انتخاباتي ما حدود 300 عضو شرکت کردند که همه خانم‌هاي داراي کارت عضويت و کارت بازرگاني از اتاق بازرگاني هستند‌. برنامه‌هاي ما در چارچوب اساسنامه مندرج در اهداف کاري کانون و طبق آيين‌نامه‌هاي اتاق بازرگاني ايران و بر مبناي اساسنامه تيپ مربوطه؛ توانمندسازي و حضور زنان در اقتصاد و مشارکت در بخش کارآفريني و نوآوري و مجموعه‌هاي مختلف اقتصادي ايران است‌.