هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سوداگری شهری موجب فروش منابع آن می شود

وزير راه و شهرسازي در جمع دادستان‌هاي کشور گفت‌: وضعيت موجود شهر‌هاي ما و سوداگري شهري در نهايت موجب مي‌شود اين منابع زيستي شهر در نسل موجود و نسل بعدي به فروش رود و يکسري سوداگر و مدير تاجرمسلک اين منابع را داد و ستد کنند‌.
عباس آخوندي در يازدهمين همايش سراسري دادستان‌هاي عمومي‌، انقلاب و نظامي کشور با موضوع بررسي ظرفيت‌هاي قانوني در جهت مبارزه با تصرفات و تغيير کاربري اراضي دولتي‌، منابع طبيعي و کشاورزي که با حضور حجت الاسلام والمسلمين رئيسي دادستان کل کشور در مشهد مقدس برگزار شد‌، اظهار داشت‌: وضعيت موجود شهر‌هاي ما و سوداگري شهري در نهايت باعث مي‌شود اين منابع زيستي شهر در نسل موجود و نسل بعدي به فروش رود و يکسري سوداگر و مدير تاجرمسلک اين منابع را داد و ستد کنند‌. در نهايت با يک شهر غيرقابل سکونت و بدقواره که هيچ سرزندگي ندارد مواجه مي‌شويم‌.
وي ادامه داد‌: حال اگر همه ما از معماري و شهرسازي صحبت کنيم در شرايطي که قدرت شهر دست يکسري سوداگر و مدير تاجر مسلک است و انضباط شهري از بين رفته نمي‌توان کار زيادي در اين راستا انجام داد‌. هيچگاه در زمان مسئوليت خود به دنبال بي‌انضباطي شهري نبودم چرا که بايد شهر را بر مبناي قانون شهري اداره کنيم‌.