هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کاهش 30 درصدی معاملات مسکن

بر اساس آمار ثبتشده، تعداد معاملات خريد فروش مسکن در فروردينماه 1394 نسبت به زمان مشابه سال گذشته با کاهش 30 درصدي مواجه شده است.

بازار مسکن در نخستين ماه سال در ثبات به سر برده است. بر اساس آمار ثبتشده در اتحاديه مشاوران املاک در فروردينماه 1394، تعداد 50 هزار و 470 مورد قرارداد خريدوفروش در سطح کشور به ثبت رسيده که اين رقم در مقايسه با زمان مشابه سال قبل 21 هزار و 751 مورد کاهش داشته است.همچنين 27 هزار و 848 مورد قرارداد اجاره در فروردينماه سال 1394 منعقدشده است که اين رقم نيز در مقايسه با فروردينماه سال 1393، پنج درصد کاهش داشته است.

بر اساس اين گزارش در فروردينماه سال 1394 در شهر تهران پنج هزار و 231 مورد قرارداد خريدوفروش منعقدشده که اين ميزان نسبت به زمان مشابه سال قبل 38 درصد کاهش داشته است.  همچنين در فروردينماه سال 1394، شش هزار و 691 مورد قرارداد اجاره به ثبت رسيده که اين رقم هم نسبت به زمان مشابه سال قبل هشت درصد کاهش داشته است