هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تسهیلات ۱۰ میلیونی جعاله تعمیر مسکن

شوراي پول و اعتبار سقف تسهيلات جعاله تعمير مسکن را 10 ميليون تومان تعيين کرد.

يک هزار و يکصد و نود و نهمين جلسه شوراي پول و اعتبار در مورخ   ارديبهشتماه15 با محوريت تمرکز بيشتر بانک مرکزي بر تسهيلات خرد و بهمنظور حمايت از توليد و توليدکنندگان داخلي برگزار شد.

ضمناً شورا مقرر کرد شيوهنامه اعطاي تسهيلات خودرو و کالاهاي مصرفي بادوام و نحوه مصرف آن توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و به بانکها ابلاغ شود.