هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساختمانی به شکل کوه یخ

ساختمان 100 ميليون يورويي لوئي ويتون آخرين اثر معمار مشهور آمريکايي- کانادايي، فرانک گري، ساختهشده از قابهاي شيشهاي قوسي و پنلهاي بتوني که در غرب پاريس قرار دارد، زيربنايي 12000 مترمربعي دارد و شبيه به يک کوه يخ است.

اين ساختمان براي جاي دادن کلکسيون هنري برنار آرنو، ميلياردر و مديرعامل بزرگترين گروه اجناس لوکس، LVMH بنا شده است. اين بنا همچنين با 11 فضاي بزرگ بهعنوان گالري هنري نيز استفاده خواهد شد.

گري ميگويد: «ايده من ساختن بنايي بود که نمايي از حرکت در آن باشد.او گفت که ماهيت به نظر برهنه و ناتماممانده دهليزهاي شيشهاي اين بنا مانند بومهاي سپيد است که هنرمندان ديگر را ترغيب ميکند تا در آن «مداخله کنند» و از اين فضا در آينده استفاده کنند. به گفته او هنرمند معاصر، دانيل بورن قصد دارد روي اين ساختار نقاشي کند.

گري ميگويد: «من دوست دارم که بناهايم کامل نباشند تا ديگران را به بازي کردن دعوت کنند.

اين معمار مشهور بناهاي برجسته ديگري مانند موزه با پوشش تيتانيومي گوگنهايم در بيلبائو در اسپانيا و سالن کنسرت والت ديسني در مرکز شهر لسآنجلس را طراحي کرده است.

فرانک گري که به خاطر بناهاي شبه ارگانيکش مشهور است، ميگويد که روند تکامل اين پروژه در پاريس از پيش تعيين نشده بود. او ميگويد:«هنگاميکه فردي بهطور شهودي کار ميکند، مشکل است روند کار را توضيح داد شما به مکان و زمان پاسخ ميدهيد.