هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اهتزاز پرچم کشورهای اروپايي در نمايشگاه نفت

گروه تأسيسات: بيستمين نمايشگاه بينالمللي نفت و گاز و پتروشيمي به گفته بيشتر شركت كنندگان غرفههاي بخش بين الملل با استقبال شركتهاي خارجي مواجه شد. نمايشگاهي معتبر در سطح بين الملل كه در سالهاي اخير به دليل مشكلات تحريمهاي بينالمللي عليه نفت و گاز و پتروشيمي ايران كمتر شاهد حضور شركتهاي اروپايي بود. اولين نشانههاي اميدواري به آينده صنعت نفت و گاز و پتروشيمي را در اين ميتوان ديد كه بسياري از اين 200 شركتهاي خارجي از 29 كشور براي نخستين مرتبه در نمايشگاه حضور پيدا كردند و طي روزهاي چهارشنبه 16 تا شنبه 19 ارديبهشت ماه خدمات و محصولات خود را به صنعت نفت و گاز و پتروشيمي ايران عرضه كنند. گرچه چينيها و هنديها و تا حدودي نيز آلمان و ايتاليا مشتريان هرساله نمايشگاههاي نفت و گاز هستند، اما در نمايشگاه امسال پرچم بسياري از شركتهاي اروپايي در ورودي سالن 37 نمايشگاه تهران خودنمايي ميكرد. بااين حال همچنان جاي خالي غولهاي بزرگ نفتي همچون شل و توتال و بريتيش پتروليوم ديده ميشود. در اين گزارش سعي ميكنيم چكيدهاي از اميدها، نگرانيها و آينده نگري شركت كنندگان شركتهاي خارجي را نمايش دهيم.

هيجان از وجهه جهاني نمايشگاه

اولين مخاطب من «ريچارد شي» از شركت گريت (‌Great‌) است، شركتي چيني با مركزيت شهر شانگهاي. او كه از اندازه و ميزان استقبال اين نمايشگاه به هيجان آمده بود، گفت: همه شركتهايي كه آمدهاند كيفيت فني و مهندسي بالايي دارند و در بازديدي كه از نمايشگاه داشتهام اين را ديدم كه هم شركتهاي ايراني بسيار باكيفيت بودند و هم شركتهاي خارجي كه بسيار جدي شركت كرده بودند؛ بسياري از اين شركتها وجهه بينالمللي دارند.

وي در مورد تحريمها و مشكلاتي كه براي صنعت نفت به وجود آورده و اميدواريهاي تازهاي كه براي رفع آن ايجادشدهاست، گفت: البته مشكلاتي ايجادشدهاست كه ازجمله آن به مشكلات بين بانكي و باز کردن LC ميتوان اشاره كرد. اغلب شركتهاي خارجي راه طولاني را براي پرداخت ميپيمايند، اما من اين اطمينان را دارم كه روند توافقات بينالمللي ايران راه را بگشايد و زمينهاي فراهم شود تا شركتهاي خارجي بتوانند به راحتي به ايران بيايند.

بار رواني تحريمها بيشتر است

مهدي احمدوند، نماينده بخش خاورميانه شركت فرانسوياي. اف (‌Energy France‌) استقبال خارجيها را در اين نمايشگاه خوب ارزيابي كرد و گفت: هرچند شركتهاي بزرگ اروپايي مانند توتال كه در سالهاي گذشته به صورت متوالي حضورداشتهاند، امسال نيامدهاند اما شركتهاي كوچك و متوسط سعي كردند در اين شرايط كه به نظر ميآيد وضعيت اقتصادي رو به بهبود دارد، بيشتر حضور داشته باشند.

وي افزود: به نظر ميآيد ريسك حضور شركتهاي كوچك و متوسط در ايران كمتر است و وابستگي آنها نيز به سياستهاي داخلي كمتر است به همين دليل انعطاف پذيري بيشتري دارند.

احمدوند گفت: نه تنها بيانيه لوزان بلكه پيش از آن مذاكرات ژنو نيز بر روي حضور خارجيها تأثير داشتهاست. حضور شركت ما از حدود 6 ماه پيش مسجل شده بود، يعني زماني كه هنوز توافق لوزان انجام نگرفته بود. هرچند هنوز هم 100درصد معلوم نيست كه ايران با غرب به توافق برسند و تحريمها كامل برداشته شود بلكه در شرايط نوشتن توافق هستيم. وقتي ما برگرديم سعي ميكنيم شركتهاي بزرگتر را براي سرمايهگذاري و شركت در نمايشگاههاي آينده همراه كنيم و اميدوارم تا آن زمان ديگر تحريمها برداشته شود.

وي با اذعان به مشكلات بانكي كه تحريمها ايجاد كردهاست، گفت: مشكل اصلي بار رواني است كه اين تحريمها ايجاد كرده بود چراكه با وجود اينكه در قسمتهايي تحريم وجود نداشت ولي بسياري از اين شركتها تنها به اين دليل كه نميخواستند هيچ ريسكي را بپذيرند وارد معامله نميشدند.

ايران براي سرمايهگذاري مناسب است

«فردريك والت» از شركت فرانسوي SGAI مخاطب بعدي من بود. او كه مديريت يكي از بخشهاي شركت را بر عهده دارد در مورد نمايشگاه تهران گفت: اين نمايشگاه يكي از معروفترين نمايشگاههايي صنعت نفت و گاز است و به همين دليل از استقبال خوبي نيز برخوردار بودهاست.

وي در مورد عدم حضور شركتهاي بزرگ نفتي در اين نمايشگاه گفت: اميدوارم در سالهاي بعدي آنها حضورداشته باشند و ميزان مراودات خود را با ايران افزايش دهند اما ممكن است آنها محدوديتهاي براي آمدن به ايران داشته باشند كه ما نداشتيم. از زماني كه تحريمها آغاز شد ادامه فعاليت در ايران با مشكلاتي همراه شد که اميدوارم در ماههاي آينده اين مشكلات مرتفع شود و شركتها با خيال آسودهتري به ايران بيايند.

وي با بيان اينكه شركت متبوع وي بسيار كوچك است، گفت: اينجا براي سرمايهگذاريهاي كوچك بسيار مناسب است. گرچه مشكلات انتقال پول و باز كردن حساب در ايران با مشكلاتي همراهاست و ما براي ارتباط مالي نميتوانيم به بانك اكتفا كنيم به همين دليل بايد در مورد حسابها بسيار دقيق باشيم. معمولا كارها با بازكردن حساب در يكي از كشورهاي مجاور انجام ميشود.

تحريم ها در ايران به پايان مي رسد

«فرانسوا كوتيه» مدير يكي ديگر از شركتهاي فرانسوي است كه در صنعت گاز فعاليت دارند. وي با نظر ديگران در مورد مشكلات مالي موافق نيست و گفت: LC مشكل ما نيست و شركتهايي كوچكي مانند ما ميتوانند به راحتي پول را به صورت نقد منتقل كنند. اگر هم مشكلي پيش آمد از طريق حسابي در كشورهاي همسايه به سادگي ميتوان اين كارها را انجام داد.

«فرانسوا كوتيه» ادامه داد: شركتهاي ايراني دولتي و خصوصي بايد به جاي مصنوعات بيكيفيت به سراغ ما بيايند و به قواعد تجارت و همچنين فن پايبند باشند. متأسفانه تمايلي در اينجا به ارزان خريدن وجود دارد كه اصلا خوب نيست، اين در حالي است كه ايران كشوري نفتي است و به اين تجهيزات دسته اول نياز دارد.

او كه براي نخستين مرتبهاست به ايران آمده و در اين نمايشگاه شركت كردهاست، ادامه داد: امسال براي ارزيابي بازار به ايران آمدهام و هنوز براي تصميم گيري در مورد آينده اقتصادي و بستر مناسب براي سرمايهگذاري زود است. اطلاعاتي را هم كه دارم از ديگران به دست آوردهام.

کوتيه در پايان گفت: ظرفيتهاي زيادي در ايران وجود دارد و همچنين اين اميدواري نيز هست كه تحريمها در ايران به پايان برسد و به همين دليل من فكر ميكنم در آينده بهتر بتوانيم با ايران مراوده اقتصادي و فني داشته باشيم.

درها بازشدهاست

عليرضا مطيع پور كه نمايندگي چند شركت ايتاليايي و فرانسوي را بر عهده دارد در مورد ارزيابي خود از نمايشگاه گفت: نمايشگاه نفت و گاز و پتروشيمي بهترين نمايشگاهي است كه در ايران برگزار ميشود و به همين دليل از وجهه بينالمللي برخوردار است. ضمن اينکه شركت كنندهها همه شركتهاي معتبر هستند و بازديدكنندهها نيز همگي در اين زمينه تخصص دارند.

وي در مورد احتمال برداشتن تحريمها و تأثيري كه بر روي سرمايهگذاريهاي خارجي دارد، گفت: ما تا حالا به چند كشور خاص مانند چين و هند محدود بودهايم اما الآن فقط اين احتمال كه تحريمها برداشته خواهد شد باعث شده اين اطمينان به وجود آيد تا شركتهاي اروپايي که تا حالا در مورد ورود به بازار پر ظرفيت ايران دست نگه داشته بودند، اميدوار بشوند.

وي ادامه داد: تفاوت ديروز و فرداي احتمالي مانند اختلاف يك مغازه كوچك است با يك فروشگاه بزرگ. الآن همه منتظر هستند كه ببينند تيرماه چه اتفاقي خواهد افتاد و مطمئنا يك حركت و فعاليت خوبي در بخش صنعت ايجاد خواهد شد.

مطيع پور افزود: متأسفانه الآن بازار ما دست چينيهاست كه محصولاتي با درجه کيفيت 4 و 5 ميسازند. متأسفانه در صنعت نفت عليرغم استانداردهاي بالايي كه براي محصولات مورد نياز لازم است، وقتي مجبور ميشويد دستگاهي بخريد و پول هم نداشته باشيد حاضر هستيد از هرجايي آن را خريداري كنيد.

اينجا شروع خوبي است

اسماعيل الشوشي، مدير يک شركت تجاري مستقر در امارات متحده عربي كه محصولات گازي دو شركت انگليسي و ايتاليايي را به ايران وارد ميكند در مورد اين نمايشگاه گفت: اين نخستين مرتبهاست كه به اين نمايشگاه آمدهايم. البته تصميم براي حضور در اين نمايشگاه را 4 ماه پيش گرفتيم و دليل آن نيز بهتر شدن اوضاع سياسي و اقتصادي ايران بود و اينكه توافقاتي با غرب براي تجارت انجام گرفته شدهاست و شركتهاي خارجي مشكلات كمتري براي ورود به ايران دارند.

وي ادامه داد: قبلا هم قصد شركت در اين نمايشگاه را داشتيم اما شركتهاي خارجي به دليل تحريمها براي حـــضور در ايران با مشـکل روبــه رو بودنــد. يكي از مسائل مهم تحريمهاي بانكي در ايران است كه انتقال پول را مشكل ميكند اما شركتهاي خارجي كه الآن ميبينيد تنها براي شروع كار و ارزيابي مناسب از شرايط حضور پيداکردهاند. اينجا شروع خوبي است و فكر ميكنم در 6 ماه تا يک سال آينده شرايط بهتر هم خواهد شد و شركتهاي بهتر و بيشتري خواهند آمد.

بازار جذاب ايران

«انريكو آلفانو» از يك شركت ايتاليايي در زمينه پتروشيمي گفت: اين نمايشگاه تاكنون بسيار جذاب بوده و بسياري از بازديدكنندگان در اينجا حضور دارند. شركتهايي هم كه آمدهاند را ميشناسيم و همگي از شركتهاي معتبر در اين صنعت هستند.

وي در مورد حضور خود در ايران گفت: مشكلات سياسي پيشين ممانعتهايي به وجود آورده بود اما اين دشواريها رو به حل شدن است. اميدواريم در سالهاي آينده با مشكلات كمتري مواجه باشيم چراکه ايران بازار جذابي است و همه شركتها به دنبال بازاري مانند ايران هستند.

آلفانو با بيان اينكه حضورش در ايران بيشتر براي ارزيابي بازار است، گفت: آمدهام وضعيت بازار را ببينم و از شركتهاي معتبري كه در ايران حضور دارند و مخاطبان كالاهايمان بازديد كنيم.

مشكل بانكي نداريم

«ليو شون» از كشور چين اعتقادي به مشكلات بانكي ندارد: ارتباط ايران و چين به صدها سال ميرسد و ما فكر ميكنيم كه اين ارتباطات در آينده گستردهتر خواهد شد.

شون كه از شركتي در مورد مونيتورينگ عمليات استخراج نفت در اين نمايشگاه شركت ميكرد، ادامه داد: مشكلات مالي در مورد چين وجود ندارد زيرا عمليات پولي و بانكي شركت ما در شانگهاي از طريق بانكي در همان شهر انجام ميگيرد.

وي در پاسخ به سؤالي در مورد باز شدن درهاي ايران بر روي شركتهاي اروپايي درنتيجه خروج شركتهاي چيني گفت: فكر نميكنم اين اتفاق بيفتد چون اروپا نميتواند بسياري از خواستههاي ايران را برآورده كند و مشكلات سياسي و مالي مانع اين ارتباط خواهد شد. ضمن اينکه اين محصولات و خدمات فني را ايرانيها نميتوانند با اين قيمت از اروپا تهيه كنند.

سفر زنگنه براي مذاكره با غولهاي آلماني

در لحظات آخر تنظيم اين گزارش بود كه بيژن زنگنه وزير نفت ايران بعد از مراسم افتتاحيه نمايشگاه بينالمللي نفت و گاز و پتروشيمي راهي آلمان شد تا با شركتهاي نفتي آلماني پاي ميز مذاكره بنشيند. پيش ازاين نيز اخباري مبني بر مذاكره و فروش نفت به كشورهاي هند، اندونزي و همچنين توسعه روابط نفتي و گازي با نروژ بر روي تلكس خبرگزاريها قرار گرفت. به نظر ميرسد بعد از مذاكرات لوزان و توافقات ابتدايي، دروازههاي ايران به روي سرمايهگذاريهاي خارجي باز شده كه نخستين نشانه آن را در نمايشگاه بين المللي نفت مي توان ديد.