هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اصلاح قانون نظام مهندسی سر خانه اول

غلامرضا خراساني

همه جا و هر زمان، همراه با رويدادهاي صنعت ساختمان؛ هر جا خبري هست ما هستيم؛ پيام ساختمان طبقه به طبقه منزلگاه خبرنگاري حرفه اي است؛ سرويس هاي خبري در همه حوزه هاي صنعت ساختمان، همه زير يک سقف؛ با بيشترين تعداد خبرنگار در سرويس هاي مختلف، بيش از هر نهاد خبري ديگري و با بيشترين هاي تعداد صفحات بيش از هر نشريه تخصصي صنعت ساختمان ديگري؛ ما رويدادهاي اقتصادي را با نگاهي ساختماني عرضه مي کنيم. اين اتاق خبر صنعت ساختمان است!

سياست هاي درد گرفته!

خوشبختانه کميسيون عمران مجلس اين روزها عملکرد وزارت راه و شهرسازي را بررسي و نتيجه آن را منتشر کرده و ما به لطف اين عزيزان فهميديم تنها چيزي که طي يک سال و نيم گذشته در اين وزارتخانه اشکال نداشته و به خوبي و درستي به وظايف خودش عمل کرده همانا لولاي درهاي وزارتخانه بوده که جيرجير نمي کرده وگرنه مسکن مهر که اصلا هيچي، مسکن اجتماعي هم که حرفش را نزن، نحوه اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن که واويلا، بافت فرسوده و تزريق مناسب اعتبارات هم که اوه اوه، تامين مسکن دهکهاي کم درآمد جامعه و مسکن روستايي و کنترل تقاضاي مسکن و ... هم که همگي مصداق دست رو دلم نذار که خونه و در آخر هم جمع بندي کرده اند: «در مجموع به نظر ميرسد که پس از گذشت يک سال و نيم از عمر دولت يازدهم، در سايه تعلل وزارت راه و شهرسازي در تعيين برنامههاي خود براي حوزه مسکن و اصرار بر سياستهاي تورمزا و مخالف با اصول اقتصادي، بخش زمين و مسکن با بلاتکليفي مواجه است». اي درد بگيرد اين سياست هاي تورم زا که هرچي روزي بيست دفعه کميسيون با آن مخالفت مي کند باز از جاهايي بيرون ميزند. گزارش مذکور اعلام کرده که روند پيشرفت طرح ملي مسکن مهر مورد رضايت کميسيون عمران مجلس نيست. اين که چيزي نيست، ما هم رضايت نداريم. يعني وزارت راه و شهرسازي اگر بهجاي برگزاري اين همه همايش،( بيل به کمرش بخورد،) صبح به صبح برنامه هايش را با کميسيون عمران مجلس هماهنگ مي کرد ما اينطوري به قهقرا نميرفتيم. به نظر مي رسد عزيزان نشسته بر صندلي هاي سبز توقع داشتند که همان سياست هاي سابق ادامه داشته باشد.

 از همه اين راست و کج هاي خواه منصفانه  و خواه  غير منصفانه! که بگذريم اين گزارش هيچي که نداشته باشد اين يکي را دارد که راه را براي ارايه سوال به کميسيون مذکور باز مي گذارد  که اگر بنا بر دادن گزارش عملکرد اين و آن باشد چرا کميسيون عمران مجلس گزارش عملکرد خودش را منتشر نمي کند تا معلوم شود چرا سير اصلاح قانون نظام مهندسي که سه سال در کشوي ميزها کارتنک بسته بود با سر خورد به ديوار و حتي کلياتش هم در صحن مجلس راي نياورد. نه به آن حول و ولا که تا هنوز دولت دهم عوض نشده بود عده اي دنبال تغيير قانون نظام مهندسي بودند تا به مقاصد خيرخواهانه! خود برسند و نه به اين که از دوره مجلس نهم فقط 11 ماه مانده و اصلاح قانون نظام مهندسي رفته پله اول يا سرگشته برگشته سر خانه اول.

بر ما مخنديد!

اي دل غافل! ما تا به حال مدام شکايت مي کرديم که چرا در سينما و تلويزيون ايران هيچ اثري از هزار و يک مشکل صنعت ساختمان نيست، ولي امروز خدا زد پس کله مبارکمان و براي اولين بار به خودمان آمديم و خدا را صد هزار بار شکر کرديم که تا به حال تلويزيون مثلا سريالي درباره صنعت ساختمان نساخته است، چون از يک طرف، از آنجا که مسئولان تلويزيون هم از جنس همين مسئولان صنعت ساختمان هستند، اگر مي خواستند چنين کاري بکنند از همين الان معلوم است که نتيجه کار چه از آب در مي آمد و از طرف ديگر، با توجه به نامه هايي که صنف پزشکان براي سازندگان يک سريال طنز نوشته اند و به دست اندرکاران آن يادآوري کرده اند که گذار پوست به دباغخانه مي افتد، با اين روحيه عملگرايي که در اهالي صنعت ساختمان وجود دارد معلوم نبود چه بلايي بر سر ساختمان هاي تلويزيون مي آمد.

ترشي نخور دلاور

بعضي سايت ها را که باز مي کني انگاري کتاب بينوايان را باز کرده اي، فقط صحبت از احتمال سقوط هواپيما و کج شدن ريل و جمع آوري امضا براي استيضاح و اين طور حرف هاست. يکي هم تيتر زده بود سونامي تغيير مديريتي در شرکت عمران فلان جا. بعد که مي رفتي اصل خبر را مي خواندي مي ديدي چند تا مدير داخلي جابه جا شده اند. بعد در همان خبر چند سطري، چند تا غلط املايي و انشايي و نگارشي و ويرايش وجود دارد. واقعا خسته نباشي، شما بايد مي رفتي فيگارو کار مي کردي، اينجا داري حيف مي شوي، به خودت رحم کن عزيز دل برادر، لااقل ترشي نخور!

صد نفر به چند نفر؟

يعني آدم مي خواهد سرش را محکم بکوبد به يکي از ستون هاي تخت جمشيد که همين تازگي ها در کارت پستال هاي نوروزي چاپ شده بود. برداشته اند به بيش از 100 نفر از کارکنان سازمان فلان پيامک زده اند که قرارداد شما به پايان رسيد و تمديد نخواهد شد، شما را به خير و ما را به سلامت! يک نفر از اين صد نفر که ساعت سه صبح اين پيامک را دريافت کرده بود و داشت خودش را به هفتاد قطعه مساوي تقسيم مي کرد به ما گفت: يعني مي خواهند 100 نفر نيروي جديد بگيرند يا کارشان بدون اين 100 نفر هم راه مي افتد؟ البته باز هم جاي شکرش باقي است که حدود 50 نفر را نگه داشته اند وگرنه رياست محترم سازمان مجبور بود خودش صبح به صبح کرکره سازمان را بکشد بالا و الهي به اميد تو بگويد و شب ها قبل از خاموش کرن چراغ ها و قفل کردن در، آبي هم توي استکان ها بزند!