هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   160   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نیاز مداوم ابنیه تاریخی به بازسازی

 

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان گفت: داربست‌ها جزو لاینفک ابنیه تاریخی اصفهان شده است. محسن مصلحی اظهار داشت: عمر آثار باستانی اصفهان از 7 هزار سال پیش تا دوران پهلوی می‌رسد و نمی‌توان انتظاری غیر از مرمت مداوم آن داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه مرمت انجام‌شده بر آثار باستانی اصفهان سطحی نیست و بیش از 99 درصد ترمیم‌ها بر اساس مطالعات عمیق و نظرات کارشناسی صورت گرفته است، ادامه داد: در این عرصه نگاه بخشی و جزیی به اصفهان نشده و از مشاوران ملی و بین‌المللی استفاده شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان تاکید کرد: به طور قطع، خشکی زاینده‌رود اثرات مخربی بر ستون‌های پل‌های قدیمی و تاریخی اصفهان دارد اما به طور حتم توجه به شرب مردم اصفهان بیش از نگهداری ابنیه‌ باستانی اهمیت دارد. وی با تأیید این گفته که داربست‌ها جزو لاینفک ابنیه تاریخی این استان شده است، گفت: عنوان ابنیه تاریخی و باستانی گویای این مطلب است که نیاز به مرمت و بازسازی مداوم دارد و وجود این داربست‌ها بر آثار باستانی اصفهان مسئله عجیب و غریبی نیست و باید به افرادی که به تمسخر می‌گویند، چرا همیشه شاهد بستن داربست به آثار باستانی اصفهان هستیم، متذکر شد که این مسئله نه تنها اشکال کاری میراث فرهنگی نیست بلکه گویای قوت کاری و دلسوزی میراث داران این استان است. وی افزود: گردشگران داخلی و خارجی تنها به منظور مشاهده ابنیه تاریخی اصفهان قدم به این استان می‌گذارند که این موضوع وظیفه میراث فرهنگی اصفهان را سنگین‌تر می‌کند و تاکنون تمام سعی و تلاش خود را در این راستا به کار گرفته ایم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان در پاسخ به اینکه شاید اگر مرمت و بازسازی ابنیه تاریخی به موقع و زودهنگام انجام می‌شد، نیاز به نگه‌داشتن آثار باستانی با داربست نبود، افزود: شاید این موضوع صحت داشته باشد اما در تمام دوران مسئولیت روسای میراث فرهنگی اصفهان تلاش‌های گسترده‌ای در جهت حفظ و صیانت آثار باستانی شده است. مصلحی گفت: برای بازسازی و مرمت ابنیه تاریخی اصفهان به 5 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که سالانه نزدیک به 20 میلیارد تومان به این منظور به میراث فرهنگی اصفهان اختصاص می‌یابد و باید تا چند سال صبر کرد که بتوان به بودجه 5 هزار میلیارد تومان رسید.