هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حاشیــه داغ تر از متــن

قيمت زمين در حومه تهران، بر اساس مجوز ساخت مسکوني و موقعيت مکاني، متفاوت است، برخي از زمينهاي اطراف تهران به دليل مجوز ساخت و شرايط مناسب با قيمتهاي بالايي به فروش ميرسند. در حال حاضر زمين در حومه تهران با قيمتهاي متفاوتي خريد و فروش ميشود که داشتن مجوز ساخت مسکوني هم تأثير زيادي بر قيمت اين زمينها دارد، به گفته تعدادي از مشاوران املاک، زميني با مجوز ساخت در چندين طبقه قيمتي بهمراتب بالاتر از زمين بدون مجوز دارد.

يکي از گرانترين زمينهاي حومه جنوبي تهران، زميني با مساحت 194 متر در احمدآباد اسلامشهر است که با قيمت 580 ميليون تومان که معادل هر مترمربع دو ميليون و 980 هزار تومان است ،به فروش ميرسد،.اين زمين به دليل داشتن موقعيت مکاني مناسب و همچنين مجوز ساخت ساختمان پنج طبقه، با قيمت حدود دو برابر ساير زمينهاي اين منطقه به فروش ميرسد. زميني ديگر در سبزدشت اسلامشهر به مساحت 120 متر با قيمت 48 ميليون تومان قيمتگذاري شده که اين قيمت معادل هر مترمربع 400 هزار تومان است، اين زمين نيز مجوز ساختوساز دارد و يکي از دلايل ارزان بودن آن ، قرار داشتن در کوچههاي فرعي است.

قيمتها در حال افزايش است

يک مشاور املاک با بيان اين مطلب که قيمت زمينهاي حومه به علت تقاضاي زياد در حال افزايش است، به پيام ساختمان گفت: مسئولان بايد نظارتهاي دقيقي بر خريد و فروش اين زمينها داشته باشند تا مقصد آينده دلالان نباشد .

عباس خوش کردار اظهار داشت: قيمت زمينهاي حومه در حالي افزايش مييابد که قيمت زمين در تهران عليرغم کمبود آن در حال کاهش است و قيمت آن 10تا 20 درصد به علت عدم استقبال کاهشيافته است .

وي افزود: بسياري از مشاوران املاک تصميمات جدي براي مشتري يابي و افزايش قيمت زمينهاي حومه تهران دارند تا بتوانند با استفاده از موقعيت استراتژيک اين مناطق به سودهاي کلان برسد. اين مشاور املاک در خصوص کاربري اين  زمينها خاطرنشان کرد: بيشتر اين زمينها  داراي کاربري کشاورزي هستند.

حاشيهنشيني با گسترش فروش حومه

احمدرضا عابديني، مشاور املاک با بيان اينکه متأسفانه با افزايش ارزش قيمت زمين در حومه تهران وسعت تهران نيز افزايش مييابد، به پيام ساختمان گفت: بالا رفتن قيمت زمينهاي حومه تهران پيامدي جز  مهاجرتهاي بيحسابوکتاب به تهران و در نتيجه  گسترش بيرويه  شهرتهران  ندارد . وي افزود: قيمت زمين در اسلامشهر (بر احمدآباد )  سال گذشته 2ميليون و 700هزار تومان بوده که امسال به 2 ميليون و 980هزار تومان افزايشيافته است .

عابديني خاطرنشان کرد: خريدوفروش حومه تهران نتيجهاي جز حاشيهنشيني براي تهران ندارد  مگر درصورتيکه در اين مناطق کارگاههاي توليدي و مونتاژ يا شرکت هاي بزرگ تجاري و بازرگاني احداث شوند .

در جدول زير قيمت زمين در  برخي مناطق حومه جنوبي و  جنوب شرقي تهران که همگي داراي موقعيت مسکوني هستند ،جهت اطلاع مخاطبان آمده  است: