هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیش‌بینی قیمت مصالح ساختمانی در سال 94

با توجه به توافقات هستهاي ميان ايران و گروه 1+5 بسياري از مردم انتظار اين را دارند که پس از برداشتن تحريمها، قيمت بيشتر اقلام در ايران سير نزولي پيدا کند، اما آيا در بخش مصالح ساختماني هم همينطور است؟.

به گفته نظري کارشناس فروش سيمان، با توجه به اينکه ايران در توليد سيمان بسيار قوي و حتي يکي از کشورهاي صادرکننده محسوب ميشود و هيچگونه واردات سيمان به کشور انجام نميگيرد، بنابراين مذاکرات هيچگونه تأثيري در قيمت اين محصول ساختماني ندارد.وي گفت: هنوز قيمت مصالح ساختماني در سال 94 مشخص نشده، اما پيشبيني من اين است که قيمتها افزايش پيدا خواهد کرد.

مطهري يکي ديگر از فروشندگان محصولات ساختماني بيان کرد: به دليل آنکه توليد محصولات ساختماني بهويژه سيمان، از احتياجات ما بسيار فراتر است، ديگر دليلي براي وارد کردن مصالح ساختماني نداريم و حتي به ميزان بسيار زياد از اين مصالح را به کشورهاي ديگر صادر ميکنيم، بنابراين به دليل آنکه هيچگونه وارداتي صورت نميگيرد، برداشتن تحريمها در قيمت مصالح ساختماني بيتأثير است.

اين فروشنده در مورد قيمتهاي سال 94 هم گفت: هنوز قيمت مصالح در مقايسه با سال گذشته تغيير نکرده است، اما طبق قانون هرساله، قيمتها به دليل ماليات بر ارزشافزوده، يک درصد زياد ميشود.

يکي ديگر از فعالان بازار فروش مصالح ساختماني نيز گفت: با توجه به اينکه کشور ايران يکي از بزرگترين توليدکنندههاي مصالح ساختماني است، نيازي به واردات ندارد، اما به دلايل مختلفي همچون توقف صادرات مصالح به کشورهاي ديگر همچون عراق و کاهش ساختوساز در ايران قيمت مصالح در اين چند سال اخير کاهش زيادي يافته و با ادامه رکود مسکن، ممکن است در اين سال کاهش بيشتري نيز پيدا کند.