هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   205   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شیوه جدید تأمین مالی پروژه‌های مسکن مهر

مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد از روش جديد تأمين مالي پروژههاي مسکن مهر خبر داد و گفت: در تلاشيم اين موضوع بهسرعت نهايي شود چون اصل کار مورد پذيرش قرار گرفته است.

محسن نريمان درباره روش جديد تأمين مالي خدمات زيربنايي پروژههاي مسکن مهر اظهار کرد: اين موضوع از طريق زمينهايي که شهرهاي جديد در اختيار بانک مسکن قرار ميدهند، انجام ميشود و اين روش به شيوههاي نوين بانکي عملياتي خواهد شد.

وي ادامه داد: با طرح موضوع توسط وزير راه و شهرسازي جلساتي با مديران و هيئتمديره بانک مسکن برگزار کرديم و مقرر شد اين دستورالعمل در چارچوبي مشخص نوشته شود. پيشازاين ساماندهي تهاتر زمينها با پيمانکاران و بخش خصوصي  براي برطرف کردن مشکلات انجام ميشد اما از اين به بعد با شيوه جديد بانکي وارد عمل ميشويم.

به گفته معاون وزير راه و شهرسازي، اين شيوه جديد در حال طي کردن مراحل و منتظر تأييد وزير راه و شهرسازي است.