اقتصاد سبزكليد توسعه

شمار نشریه : 204

گروه تأسيسات: صبح دوم اسفندماه سال 1393 نمايشگاه بينالمللي تهران شاهد برگزاري چهاردهمين نمايشگاه بينالمللي محيط زيست بود. روزي که شهر كم بارش تهران با بارش يكباره برف و باران مواجه شد. اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور و معصومه ابتكار رئيس سازمان محيط زيست، روبان مهمترين اتفاق محيط زيستي كشور را قيچي كردند. در اين نمايشگاه 250 شركت ايراني و 10 شركت خارجي از 8 كشور جهان آخرين دستاوردهاي خود را در زمينه فيلتراسيون، تجهيزات سنجش آلودگي هوا و خاك را به نمايش گذاشتند.

دنبال کارهاي نمايشي نيستيم

اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور در مراسم افتتاحيه نمايشگاه چهاردهم با عنوان اينكه مشكلات زيست محيطي يک شبه به وجود نميآيد و نبايد يک شبه به دنبال حل آنها رفت، در مورد معضل كم آبي گفت: دولت يازدهم با تشکيل شوراي عالي آب و برگزاري بيش از 10 جلسه در اين شورا طرحهاي مهمي را براي مقابله با کم آبي تهيه کردهاست.

وي گفت: از ابتداي دولت يازدهم براي مقابله با آلودگي هوا برنامهريزي شده و استانداردهاي جديد براي خودرو و بنزين تعريف شدهاست.

جهانگيري بهينهسازي مصرف انرژي و خروج خودروهاي خارج از رده را از ديگر اقداماتي دانست كه دولت يازدهم در راستاي كاهش آلودگي هواي کلان شهرها انجام داده است: در حال حاضر ريز گردها و گردوغبار تعداد زيادي از شهرهاي کشور به ويژه اهواز را که قطب مهم اقتصاد و صنعت کشور است، در برگرفتهاست. وي در مورد ريز گردها بيان كرد: در سفري که به کشور عراق داشتم با مسئولان اين کشور رايزنيهايي در خصوص پديده ريزگردها انجام دادم اما عراق که خود به شدت درگير پديده ريز گردهاست، مدعي است که ريز گردها از سوريه و عربستان وارد عراق ميشوند. البته تاکنون تعاملات خوبي با کشورهاي منطقه در اين خصوص داشتهايم.

بخش كشاورزي، مهمترين مصرف كننده آب

معاون اول رياست جمهوري با بيان اينكه بخش كشاورزي مهمترين مصرف كننده منابع آب است، تصريح كرد: در حال حاضر دولت هيچ طرح مهمي در زمينه سدسازي و راهسازي بدون مطالعات و ارزيابي زيست محيطي ندارد. همچنين طرحهايي که پيش ازاين صورت گرفتهاست، مانند سد گتوند را براي کنترل زيانهاي زيست محيطي مورد ارزيابي قرار ميدهد. وي با اشاره به اينكه مسائل زيست محيطي مسائل يك كشور خاص نيست، گفت: معضل گازهاي گلخانهاي که تمام دنيا را نگران کرده؛ بايد با همکاري کشورهاي صنعتي که خود آنها بيشترين سهم را در ايجاد اين آلودگي دارند، حل شود.

جهانگيري اقتصاد سبز را كليد توسعه دانست و ادامه داد: مشکلات زيست محيطي يک شبه قابل حل شدن نيستند و دولت هم به دنبال برنامههاي نمايشي و فريب دادن مردم نيست بلکه به دنبال برنامههاي اساسي با اين مشکلات است.  بنابراين همه دلسوزان بايد کمک کنند تا کارها به صورت اساسي ريشه يابي شود. اقتصاد سبز کليد توسعهاي است که سازمانهاي بينالمللي براي مقابله با چنين شرايطي مطرح کردهاند، البته اين به معناي عقب گرد نيست، بايد عدالت و فرصتهاي برابر وجود داشته باشد.

اقتصاد سبز، اقتصاد مقاومتي

معصومه ابتكار نيز ضمن بيان شعار نمايشگاه امسال با عنوان اقتصاد سبز، اقتصاد مقاومتي، گفت: اين نمايشگاه به عنوان محلي براي تبادل فنآوريها و مکاني است که شرکتها ميتوانند توانمنديهاي خودشان را براي حل معضلات زيست محيطي ازجمله تصفيه آب، هوا پسماند، توليد انرژيهاي خورشيدي، باد، زمين گرمايي و بهينهسازي مصرف انرژي و آب، اصلاح الگوهاي کشاورزي، ترويج روشهاي تلفيقي در مديريت کشاورزي همراه با کاهش مصارف سم و کود به نمايش بگذارند. روشهاي بهينهسازي مصرف در صنعت، کاهش آلودگيهاي مختلف صنعتي، مديريت مواد زائد و پسماندهاي صنعتي و شهري، بازيافت، فضاي سبز، مقابله با گردوغبار، مالچ و به ويژه مالچ بيولوژيک، کاهش مصرف سوخت و افزايش کيفيت در صنعت خودروسازي، کاهش آلودگيهاي نفتي و پالايشگاهها و فن آورهاي گوناگون ديگري که در کشور ما تلاشهاي خوبي در زمينه آنها صورت گرفتهاست، از ديگر مواردي بود که در اين نمايشگاه به نمايش درآمد.

رئيس سازمان محيط زيست، اقتصاد و محيط زيست را داراي پيوند ناگسستني دانست و ادامه داد: بدون توجه به استانداردهاي محيط زيست بحث اقتصاد مقاومتي پيش نخواهد رفت چرا که صنعت و کشاورزي ما براي موفقيت و پويايي نياز به توجه به محيط زيست دارند در غير اين صورت ضرر و زيانهاي متعددي را متحمل خواهند شد.

ابتکار گفت: اکنون بخش مهمي از تجارت مربوط به رعايت استانداردها، کالاها، فناوريها و خدمت زيست محيطي است که همه اين موارد در چهاردهمين نمايشگاه محيط زيست مورد توجه قرار گرفته و، اميدواريم به سمتي برويم که برندهاي سبز در کشور ما شکل گيرند. وي افزود چند هفته ديگر مراسم رقابت صنايع سبز در کشور برگزار ميشود و معرفي صنايع سبز برگزيده را هم خواهيم داشت و در ادامه همين رويکرد را در اقتصاد و کشاورزي نيز دنبال مي کنيم.