هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیاده رو ها حافظ ضربان قلب شهروندان

پياده رو ها و پياده راه ها علاوه بر اين كه جزئي از منظر شهر هستند تاثير مستقيمي بر سلامت روان افراد دارد. کم گفته  نشده از چاله چوله هاي پياده رو ها و حضور موتور سوراني که از پياده رو ها عبور مي کنند؛ پياده رو هاي خيابان پيروزي تهران مملو از جمعيتي است که همواره بامعضل  موتور سواران  رو بارو هستند .خانم کتال در گفتگو باخبرنگار  پيام ساختمان؛ عبور موتوري ها را علاوه بر وجود نخاله هاي ساختماني و بوي نامطبوع فاضلاب در محدوده  بيمارستان، مهمترين معضل پياده رو خيابان پيروزي  تا ميدان شهدا مي داند ،اين شهروند  مي افزايد: « البته اگر معضلاتي که گفته شد نبود، پياده روي در اين مسير مي توانست تمام استرس هاي کار را در خود حل کند  چرا که اين پياده رو، علاوه بر کف پوش مناسب ، استاندارد هاي يک پياده رو  را در خود دارد ».  وي با اشاره به اين که هميشه با استرس از حضور موتور سواران در اين پياده رو ها تردد مي کند ، يادآور شد: « به دليل ترافيک اين خيابان، هميشه  مسير  آموزشگاه زبان تا آپارتمانم را پياده مي روم  اما موتوري ها با سرعت هاي وحشتناک از داخل پياده رو مارپيچ حرکت مي کنند و باعث سلب آسايش مي شوند».

کلامي هم با موتور سوارن

اگر بخواهيم منظر  مسئوليت اخلاقي، معنوي و عاطفي  را در نظر بگيريم  رعايت  نکردن حق تقدم عابر پياده در محل عابر پياده، زيان بوقهاي ممتدّ و ناهنجار که موجب ترس و لرزش بدن و قلب عابر پياده ميگردد و آثار آن تا مدت زمان طولاني ميماند و گاه ممکن است ساکنان منزل را بترساند و يا موجب سقط جنين شود، بيماري مريض را تشديد  مي کند اگر بخواهيم از منظرفرد روايات و منابع فقهي به اين موضوع نگاه کنيم ،امام علي (ع) فرمود که پيامبر (ص) فرمودند: اگر دل بترسد و موجب طپش شود، ديه دارد.

 

از هر بعد بخواهيم توجه کنيم نتيجه يکي است و آن اينکه « آرامش عابران پياده رو ها در گرو رعايت نمودن نکات بسيار ساده و ابتدايي  است که نه تنها هزينه اي در بر ندارد بلکه آرامش را به خود ما نيز باز مي گرداند.

* بوق زدن فقط براي هشدار نه خداحافظي و ...

* نصب بوق هاي معقول

* قرار ندادن وسايل اضافي جلوي مغاره ها وعدم سد معبر

* عدم پارک موتور در پياده رو

* عدم عبور موتورسيکلت از پياده رو

* ايستادن پشت خط سفيد عابر پياده

چند جمله هم با عابران

براى دفاع از حقوق رانندگان اين قوانين نيز وضع گرديد تا عابر پياده هرگونه كه خواست وارد خيابان نشود.

- عبور عابر پياده از عرض خيابان خارج از گذرگاه مخصوص عابرين

- عبور عابر پياده از طول خيابانى كه داراى پياده رو باشد.