هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه ای احاطه شده توسط مزرعه برنج

بنايي مسکوني براي خانواده اي در يک محله روستايي نزديک به خليج آيس در ماتسوساکا، مي، کاري است در ژاپن از تاکاشي ياماگوچي و همکارانش که "قطعه پارامتري" را تکميل کرده اند. اين اثر که توسط مزرعه برنجي سرسبز احاطه شده است، با داشتن قاب هايي آلومينيومي در نماي خارجي تغيير شرايط نوري که زمين از فصل کاشت و آبياري به رنگ طلايي فصل برداشت پاييزي تغيير مي کند را بازتاب مي نمايانند. اين بنا توسط پوسته اي دو جداره محصور شده و نماهاي جنوبي و غربي شامل دو شکاف بزرگ هستند که هيچ بازشويي ندارند؛ اين ويژگي اجازه مي دهد تشعشع نور گرم تابستان که به درون سازه نفوذ کرده، در نزديکي سقف، خارج گردد.

يک الگوي پراکنده از تعبيه لوورها در قسمت بالايي ديوار ساختمان که با پانل هايي کوتاه تر و طولاني تر بر مبناي قرارگيري فضاهاي داخلي اتاق، پنجره دودکشي مانند و روزنه هاي تهويه و تهويه مطبوع چيده شده اند. به علت قرارگيري در معرض بارندگي و سيل هاي متعدد، سکونت به بالاي تپه کشيده شده است و اين منطقه با کاشت چمن سبز با محيط واقع در حومه شهر ادغام شده است. دو حجم متفاوت از نظر مقياسي که به صورت مورب قرار گرفته اند، باعث ايجاد خلاء افقي و عمودي براي تاکيد بر ورودي هاي متضاد و نمايش نور طبيعي روز از طريق فضاي داخلي شده اند.

بازشوي درب هاي فولادي به تراس شن امکان ورود باد و ايجاد ديدهاي مناسب از چشم انداز به محيط ناهارخوري را فراهم مي کند. ورود نور ملايم از يک شکاف خطي در امتداد خط سقف، باعث ايجاد جوي حاکي از تغيير نور در طول گذر زمان مي شود. ديوار غربي نمايان گر استطاع نورهاي منقطع، وسعت دادن به حس سياليت و کلي گويي با قطعات گوناگون است.