هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نقش ویژه بانک مسکن در تامین مالی بخش مسکن

مدير عامل بانک مسکن در خصوص تسهيلات مسکن با اشاره به ماهيت بلند مدت تسهيلات، ماهيت تعهدي سپرده ها، سهم بالاي هزينه تامين مسکن در سبد بودجه اي خانوارهاي متوسط جامعه گفت: الزام به تقسيط بلند مدت تسهيلات مسکن به طور حتم نيازمند تجهيز منابع به شکل بلند مدت و ارزان قيمت و همچنين تنوع ابزارها و نهادهاي مختلف تامين مالي براي اقشار هدف است.
محمدهاشم بت شکن افزود: اين ويژگي هاي متمايز بخش مسکن است که بايد تدابيري براي تامين مالي مسکن بينديشيم که همه اين ويژگي هاي خاص را شکل دهد.

بت شکن با بيان اينکه، تامين مالي مسکن در طول زمان بايد در دسترس آحاد مردم باشد، ادامه داد: بخش مسکن به دليل ارتباط گسترده پسين و پيشين، اقتصاد کشور را به دليل متغيرهاي کلان و همچنين اقتصاد بخش، خانوار و بانک را تحت تاثير قرار مي دهد لذا اين مسائل اهميت تامين مالي مسکن و استراتژي هاي آن را دو چندان مي کند.