دولـــــت نيازمند فکر مهندسان است

شمار نشریه : 204

گروه گزارش: مراسم گراميداشت روز ملي مهندس، روز دوشنبه چهارم اسفندماه با حضور دکتر روحاني و مقامات دولتي در برج ميلاد تهران برگزار شد.

به گزارش پيام ساختمان در اين مراسم که به همت جامعه اسلامي مهندسان (جام) برگزار شد، بيژن نامدار زنگنه وزير نفت، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، محمدرضا باهنر رئيس جامعه اسلامي مهندسين، سيد مهدي هاشمي نماينده مردم تهران، فريبرز واحدي مديرکل راه و شهرسازي استان تهران، اکبر ترکان رئيس شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، سعيد غفراني، رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران و بسياري از مقامات و شخصيتهاي دولتي و فعالان بخش خصوصي صنعت ساختمان کشور حضور داشتند.

دست کمي از دنيا نداريم

رئيس جمهور در مراسم گراميداشت روز ملي مهندس در برج ميلاد تهران در بخشي از سخنان خود، با اشاره به توانمندي مهندسان و متخصصان کشورمان اظهار داشت: تاريخ شهادت خواهد داد ما دست کمي از دنيا نداريم و در ميدان رقابت موفق بوده و هستيم. مهندسان و انديشمندان ما در اصفهان، نطنز و فردو که تلاش ميکنند افتخار ما و جهادگران خط مقدم امروز کشورند.

دکتر حسن روحاني تصريح کرد: ما بايد ادامه دهيم و با دنيا رقابت کنيم، بايد درصحنه رقابت پيروز شويم و پيروز باشيم، بنابراين در اين راه بايد قدمهاي جدي و جديدي برداريم. دولت يازدهم تا امروز هرکجا موفق بوده به دليل حمايت، حضور و تلاش مردم، تلاش فرهيختگان و حمايت مقام معظم رهبري بودهاست.

روحاني خطاب به مهندسان کشورمان گفت: مگر ما ميتوانيم به رشد و توسعه برسيم بدون حضور و تلاش شما؟ امروز همه دارند تلاش ميکنند و ما از همه قدرداني ميکنيم. به مهندسان اعلام ميکنم دولت به فکر شما، به کار شما، به تلاش شما و به خدمات شما نيازمند است. ميخواهيم هر کاري از دولت را که ميشود واگذار کرد، به انجمنهاي مختلف ازجمله انجمنهاي مهندسي واگذار کنيم و ترديد نداريم که مردم در بسياري از زمينهها بهتر از دولت کار ميکنند.

مهندسان ايراني به رقابت جهاني وارد شوند

وزير راه و شهرسازي در همايش روز ملي مهندسي گفت: مهندسان ايراني بايد در صحنه رقابت جهاني وارد شوند و ميتوان رستاخيز مهندسي ايران را در دنيا به پا کرد.

عباس آخوندي با اعلام بهره برداري از بزرگترين پروژه ريلي پرسرعت کشور خاطرنشان کرد: تصميم داريم حدود 10درصد از جادههاي ايران را به جادههاي بتني تبديل کنيم.

وي از عضويت 308 هزار مهندس در جامعه مهندسي ايران خبر داد و گفت: نميخواهيم درجا بزنيم و بايد افقي براي آينده ترسيم کنيم چون مهندسان ايراني ثابت کردهاند که در حوزههاي اجتماعي و مهندسي، توان ايجاد تغيير و خلق آيندهاي پر اميد را دارند.

وي همچنين از صدور بيش از 2 ميليارد دلار خدمات مهندسي به کشور عراق خبر داد و خاطرنشان کرد: روز ملي مهندس روز افتخار ملي است، بخش عمده تاريخ و هويت ايران و آنچه در حال حاضر از آن تحت عنوان ميراث فرهنگي ياد ميکنيم، حاصل دسترنج مهندسان ايراني است.

نظام مهندسي ساختمان، موتور محرک خروج از رکود

رئيس نظام مهندسي ساختمان در مراسم روز ملي مهندسي با بيان اينکه نظام مهندسي ساختمان برنامه وسيعي براي خروج از رکود آغاز کردهاست، گفت: نظام مهندسي ساختمان موتور محرکه خروج از رکود است.

اکبر ترکان ضمن قدرداني و سپاس از کوششهاي مهندسان کشور، گفت: کارهاي بزرگي در دفاع مقدس به دست جامعه مهندسي اتفاق افتاده که به دليل محرمانه بودن، نميتوان به خيلي از آنان اشاره کرد.

وي با اشاره به تحريمهاي نظامي آمريکا و اروپا، گفت: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي کشورهاي آمريکايي و اروپايي ايران را در موقعيتي قرار دادند که فکر ميکردند قادر به نگهداري و بهرهوري از تجهيزات نظامي اش نيست، زيرا ما سومين ناوگان جنگنده و تجهيزات راداري و موشکي را داشتيم که در زمان خودش در خط اول فناوري بود و فکر ميکردند که ما قادر به نگهداري و بهره برداري از آنان نيستيم. اما ايران نه تنها از آنان بهره برداري و استفاده کرد، بلکه توانست نوسازي هم کند.

مهندس ترکان همچنين با اشاره به حوزه نظام مهندسي ساختمان کشور هم گفت: در حوزه نظام مهندسي ساختمان هم، برنامههايي را براي خروج از رکود آغاز کردهايم تا رونق اقتصادي را به جامعه برگردانيم.

مشاور ارشد رئيس جمهور با بيان اينکه امسال نرخ رشد چهاردرصدي را تجربه کرديم، ادامه داد: صنعت ساختمان با 308 هزار مهندس عضو، يکي از موتورهاي محرکه خروج از رکود است که ميتواند ابزار نيرومند دولت براي خروج از رکود و رونق اقتصادي باشد.

مهندسان خود را مسئول و موظف ميدانند

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در همايش روز ملي مهندسي گفت: خانواده بزرگ مهندسي کشور خود را مسئول ميداند که در راستاي سياستهاي دولت، مجلس و حاکميت تلاش کند.

محمدرضا باهنر گفت: مهندسين کشور علاوه بر حضور تعيينکننده در حرکتهاي انقلابي عليه رژيم ستمشاهي، در جريان دفاع مقدس نقش بسزايي داشتند و هم اکنون نيز بسياري از بخشهاي مربوط به پيشرفت و عمران و آبادي و دستيابي به فناوريهاي نو از آثار عمليات مهندسين و اقدامات آنان است.

وي با بيان اينکه چشم انداز توسعه ايران اسلامي در گرو خدمات مستمر صنف مهندسين است، گفت: قدرت اجرا و انگيزه مهندسين با ارائه به موقع آثار پيشرفتشان ميتواند اميد و خودباوري را در نسل جوان بارور کند و نويد کارآفريني و کاهش نرخ بيکاري باشد و همچنين چشم انداز غرورآفرين ايران اسلامي قلمداد شود.

باهنر افزود: جامعه مهندسي ميتواند زبان گويايي براي دفاع از حقوق بخش خصوصي باشد و با اجراي دقيق قانون بهبود فضاي کسب وکار، مبارزه هدف دار با بروکراسي فلجکننده اداري را موردتوجه قرار دهد.

وي با بيان اينکه قصد داريم ستاد مهندسي کشور را دائمي کنيم و در اين جهت قانونمند نمودن ستادهاي مهندسي را مدنظر قرار دهيم، اظهار کرد: خانواده بزرگ مهندسي کشور خود را مسئول و موظف ميداند که در راستاي سياستهاي دولت، مجلس و حاکميت همه تلاش خود را مصروف بدارد تا اينکه گرههاي موجود در کشور را بازگشايي کند.

رونمايي از تمبر، قدرداني از مهندسان

در ادامه اين مراسم، از تمبر ملي يادبود مهندسان رونمايي و از تعدادي از مهندسان برجسته کشور با اهداي لوح، تقدير شد. همچنين در اين مراسم ويژه نامه روز مهندسي که توسط مجموعه پيام ساختمان تهيه و منتشرشده بود، بين حضار و مقامات توزيع شد.