هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بهارستان نمونه معماری-ایرانی اسلامی باشد

استاندار اصفهان در بازديد از پروژههاي عمراني شهر جديد بهارستان گفت: بهارستان بايد نمونه يک شهر جديد و الگوي نمونه شهري با معماري ايراني -اسلامي بايد باشد.

زرگر پور با اشاره به قرار گرفتن بهارستان در کنار اصفهان،اظهار داشت: اين شهر از ابتدا طراحي و پايهگذاري شده، بنابراين بايد ازلحاظ معماري و شهرسازي کاملاً الگوي يک شهرسازي و معماري اسلامي باشد.

وي بابيان اينکه شهر بهارستان با دو منبع مالي تغذيه ميشود، افزود: شرکت عمران بهارستان سالانه يکصد ميليارد تومان و شهرداري بهارستان نيز سالانه 40 ميليارد تومان اعتبار براي اين شهر در نظر ميگيرند که اين موضوع يک مزيت براي بهارستان است و در هيچ شهري در کشور اين امکان وجود ندارد.

زرگر پور افزود: انتظار ميرود اين شهر يکي از زيباترين شهرهاي استان با کمترين مشکلات باشد و حضور خردهفرهنگهاي مختلف و زندگي خوب اين افراد در کنار هم نيز از مزيتهاي ديگر اين شهر است. 

وي پيگيري حل مشکلات اين شهر از جمله مترو را از ضروريترين کارها خواند و ادامه داد: اميدوارم روزي مردم اين شهر از مترو بهرهمند شوند و بهارستان با يک معماري ايراني -اسلامي، شهري نمونه و در شان مردم آن باشد.