هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ابلاغ ضوابط معماري ايراني اسلامي تا نيمه سال آينده

اولين اجلاس جهاني شهر اسلامي شهريور سال گذشته در قزوين برگزار و طي آن دبيرخانه دائمي اين اجلاس به مدت دو سال در قزوين مستقر شد.طبق اصول کلي ضوابط معماري ايراني اسلامي، شهر اسلامي بايد از نما و معماري اسلامي برخوردار باشد و ايران نيز بايد به هويت معماري خود پايبند بوده و بر جذابيتهاي بصري و تمدني شهرها بيفزايد.

رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: تدوين دفترچه ضوابط معماري اسلامي و ايراني، توسط دبيرخانه اجلاس جهاني شهرهاي اسلامي، انجام ميشود.

غياثوند با تأکيد بر استفاده از معماري اسلامي در ساختمانسازي شهر اظهار داشت: تأکيد رهبر انقلاب نيز بر توجه مسئولان به سيما و منظر شهري است و رهنمودهايي که در اين باره داشتند، وظيفه مسئولان را در تدوين نقشه راه معماري اسلامي و ايراني سنگينتر ميکند.

به گفته وي، دفترچه ضوابط معماري اسلامي و ايراني با درنظر گرفتن مؤلفههاي بومي شهر قزوين و تدوين ضوابط کلي براي نماي برجها و فضاهاي داخلي ساختمانها تدوينشده که نقشه راه حوزه شهرسازي و معماري شهرداري خواهد بود.