نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ابلاغ ضوابط معماري ايراني اسلامي تا نيمه سال آينده

اولين اجلاس جهاني شهر اسلامي شهريور سال گذشته در قزوين برگزار و طي آن دبيرخانه دائمي اين اجلاس به مدت دو سال در قزوين مستقر شد.طبق اصول کلي ضوابط معماري ايراني اسلامي، شهر اسلامي بايد از نما و معماري اسلامي برخوردار باشد و ايران نيز بايد به هويت معماري خود پايبند بوده و بر جذابيتهاي بصري و تمدني شهرها بيفزايد.

رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: تدوين دفترچه ضوابط معماري اسلامي و ايراني، توسط دبيرخانه اجلاس جهاني شهرهاي اسلامي، انجام ميشود.

غياثوند با تأکيد بر استفاده از معماري اسلامي در ساختمانسازي شهر اظهار داشت: تأکيد رهبر انقلاب نيز بر توجه مسئولان به سيما و منظر شهري است و رهنمودهايي که در اين باره داشتند، وظيفه مسئولان را در تدوين نقشه راه معماري اسلامي و ايراني سنگينتر ميکند.

به گفته وي، دفترچه ضوابط معماري اسلامي و ايراني با درنظر گرفتن مؤلفههاي بومي شهر قزوين و تدوين ضوابط کلي براي نماي برجها و فضاهاي داخلي ساختمانها تدوينشده که نقشه راه حوزه شهرسازي و معماري شهرداري خواهد بود.