هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزودنی های بتن

 

گروه ساخت وساز: در چند سال اخير دانش بتن در کشور ما رشد قابل توجهي داشته و مقالات تخصصي زيادي در دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي در اين زمينه ارائه شدهاست. با توجه به اينکه افزودن مواد شيميايي به بتن يکي از مواردي است که باعث افزايش مقاومت و دوام ميشود، شرکتهاي زيادي با واردکردن مواد اوليه در اين زمينه فعاليت ميکنند و اگر از رکود بيسابقه ساخت وساز صرف نظر کنيم، اقبال عمومي به اين نوع مواد هم رو به افزايش است و بسياري از مهندسان و سازندگان داراي صلاحيت به مفيد بودن آن اذعان دارند. در ادامه تهيه سلسله گزارشهاي پيام ساختمان با عنوان «کدام کالاي ساختماني براي شما مناسبتر است» سراغ توليدکنندگان افزودنيهاي بتن رفتهايم. لازم به ذکر است اظهارات مصاحبه شوندگان الزاما با نظر نشريه همسو نيست و ما صرفا انعکاس دهنده نظرات هستيم.

کاهش 50درصدي قيمتها

محمدعلي هدايتي، مديرعامل شرکت افزون بتن کيميا گفت: ما در حال حاضر حدود 55 نوع محصول عرضه ميکنيم که حدود 45 نوع اين افزودنيها در ايران وجود نداشت و آن را به سفارش مشتريان فرموله و توليد کرديم. وي افزود: چون پتروشيميهاي داخلي فقط در زمينه توليد برخي از مواد اوليه مانند اسيدها خوب کار ميکنند، بخش اعظم مواد اوليه از کشورهاي خارجي مانند سوئد، آلمان و کره وارد ميشود.

وي در مورد مقرون به صرفه بودن اين افزودنيها هم گفت: استفاده از اين محصولات نه تنها کيفيت بتن را ارتقاء ميدهد بلکه ارزانتر هم تمام ميشود. ما چسب بلوکي داريم که به جاي ملات ماسه سيمان استفاده ميشود و با در نظر گرفتن تمام جوانب، هزينهها را به نصف کاهش ميدهد.

هدايتي ادامه داد: محصولات ما گواهينامههاي استاندارد مديريت کيفيت، استاندارد مديريت محيط زيست، استاندارد مديريت ايمني و بهداشت و همچنين مديريت کيفيت از شبکه ملي کيفيت ايران (‌IN NET‌) از مرکز بينالمللي استاندارد Alliance آمريکا را داشته و توليد محصولات بر اساس ضوابط اين استانداردها ميباشد. همچنين کليه محصولات شرکت افزون بتن توسط بيمه ايران گارانتي ميشود.

افزايش عمر ساختمان با مواد شيميايي بتن

ابوالحسن رامين فر، عضو هيئت مديره انجمن توليدکنندگان مواد شيميايي صنعت ساختمان و مديرعامل شرکت کلينيک ساختماني ايران نيز به پيام ساختمان گفت: قبل از هر چيز لازم ميدانم اين نکته را عنوان کنم که به دليل ديدگاهي که در جامعه حاکم است، بهتر است به جاي افزودني بگوييم مواد شيميايي بتن. چراکه متأسفانه در کشور ما افزودني يک نوع بار منفي دارد که انگار هر کس به بتن افزودني بزند، کار غيراخلاقي انجام ميدهد. درحالي که افزودني ترجمهاي اشتباه بوده و معادل درست آن «کمک کننده» است.

وي افزود: موادي که به بتن ميزنيم را نبايد صرفا از دريچه قيمت آني و لحظهاي محاسبه کنيم. استفاده از مواد شيميايي در بتن ميتواند عمر ساختمان را افزايش دهد و از تخريب آن بعد از 20 سال جلوگيري کند. موضوع مهم و ملموستر اينکه اگر قرار باشد ديوارتان را کاشي کاري کنيد، بايد کاشيها 2 سانتي متر از ديوار فاصله داشته باشند تا پشت آن را با ملات پر کنيد. اين فاصله کاشي از ديوار را اگر در کل ساختمان در نظر بگيريم حدود 4 تا 5 متر از مساحت خانه را از بين ميبرد، درحالي که با استفاده از چسب کاشي فاصله کاشي از ديوار به يک ميلي متر ميرسد. بنابراين با توجه به قيمت سرسام آور زمين 4 متر صرفه جويي منفعت زيادي براي مالکان و سازندگان به همراه دارد. البته در سنجش به صرفه بودن اين مواد بايد آيتمهاي مختلفي مدنظر قرار گيرد.

رامين فر خاطرنشان کرد: بيش از 70درصد مواد اوليه شيمايي بتن از چين و کره وارد ميشود که متأسفانه خريداران نوع بيکيفيت آن را طلب ميکنند تا قيمتها ارزانتر تمام شود. بنابراين کالاهايي که وارد ميشود بايد مورد ارزيابي قرار گيرند.

15سال سابقه

منصور نعيمي، مدير دفتر مرکزي زرين سازان فارس به پيام ساختمان گفت: شرکت ما در زمينه فوق روانکنندهها و افزودنيهاي بتن حدود 15 سال است که فعاليت ميکند و ما تنها توليدکننده اصلي فوق روانکننده بتن هستيم و مواد اوليه ما از پتروشيميهاي داخلي تأمين ميشود.

وي افزود: ماده فوق روانکننده ما بر اساس يک الگوي آمريکايي ولي با مواد اوليه داخلي توليد ميشود. همچنين شرکت ما با توجه به نيازهاي روزافزون بخشهاي سازندگي کشور به محصولات جديد ساختماني اقدام به توليد انواع پوششهاي سيماني و پليمري نما و همچنين سيستمهاي کفسازي صنعتي از جمله روشهاي خشکه پاشي، بتن سخت، بتنهاي استمپي و دکوراتيو و همچنين انواع چسبهاي موردنياز بخش ساختمان نمودهاست.

نعيمي خاطرنشان کرد: محصولات ما داراي گواهينامه فني مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي و همچنين گواهي استاندارد از سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ميباشد. با توجه به اينکه کارخانه ما در شيراز قرار دارد، در مناطق جنوبي کشور توانستهايم سهم عمدهاي از پروژهها را به خود اختصاص دهيم.

وي در پايان گفت: ما کار کنترل کيفي را به نحو احسن انجام ميدهيم. علاوه بر اين چنانچه پس از فروش مشکلي در نحوه استفاده از محصولات ما بروز کند، به کمک مشتريان ميشتابيم.

گواهينامه مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

تقي حاج سيد جوادي، رئيس هيئت مديره شرکت روشاک تجارت نيز در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان اظهار داشت: ما نمايندگي انحصاري محصولات شرکت گروپ پوماي اسپانيا هستيم که در بسياري از کشورهاي اروپايي نمايندگي دارد و چسب کاشي، پودر بندکشي، عايق کاري، پوشش نما و توليد ميکند. وي افزود: اساس محصولات وارداتي، به طورکلي سيمان است و اميدواريم کارخانه توليد اين محصولات را در کشورمان تأسيس کنيم.

وي افزود: همچنين سامانه مرکب عايق حرارتي بيروني (‌Etics‌) ما که اساس آن سيمان است تا 60درصد هزينههاي گرمايش و سرمايش را در ساختمان کاهش ميدهد و داراي گواهينامه فني مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي ميباشد.

حاج سيد جوادي ادامه داد: ما در اين زمينه اجرا هم داريم و همين موضوع باعث ميشود کار نهايي حاصل يک مديريت واحد باشد؛ ضمن اينکه ما تا 20 سال کار خودمان را ضمانت ميکنيم.

تقي حاج سيد جوادي در پايان گفت: ما شعار خاصي براي شرکت انتخاب نکردهايم اما ايده اين است که کاري با کيفيت و حتي المقدور ارزان به مصرف کنندگان ارائه کنيم.