هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دسترسی به ساختمان های بلند مرتبه

گروه تأسيسات: همايش دو روزه رفتارشناسي حريق با رويكرد مديريت پيشگيري و اطفا در حوادث، شاهد حضور كارشناساني بود كه در سمينارهاي حاشيهاي و نمايشگاه همزمان، نگرانيها، دانش و تجربه خود را به بحث و تبادل نظر گذاشتند. تجربهاي بيهمتا كه براي نخستين مرتبه در كشور به وقوع پيوست و كارشناسان اين حوزه مهم و درعين حال مغفول گرد هم جمع شدند. به همين مناسبت با تعدادي از كارشناسان و سخنرانان همايش گفتگويي داشتيم كه در پي ميآيد:

در آينده با حريقهاي متفاوتي روبرو خواهيم شد

مجيد بهراني، دليل شركت خود را در همايش اين طور شرح داد: اين همايش اولين همايش تخصصي حريق است. ما كه در زمينه پوششهاي ضدحريق تخصص داريم گزارشي در اين مورد تهيه كرديم تا در مورد تكنولوژيهاي ضد حريق به مسئولان، مجريان و پيمانكاران اطلاع رساني کرده و به تبادل نظر بپردازيم. علت حضور ما هم اين بود كه توان فني مجموعه خودمان را معرفي نموده و از تجربيات ديگر دوستان هم استفاده كنيم تا ببينيم در چه جايگاهي قرار گرفتهايم.

وي افزود: همايشها، سمينارها و نمايشگاههاي اين چنيني كه شركتهاي برتر در آن حضور دارند، در نهايت منجر به حفظ سرمايههاي ملي ميشود. در زمينه نفت و گاز نيازهاي جدي به توسعه پوششهاي ضدحريق وجود دارد و با توجه به اولويتهاي اين صنايع توجه اصلي بر روي ايمني و پيشگيري حريق در آنها متمركز بودهاست. در سالهاي اخير خوشبختانه استانداردهايي براي ساختمانهاي بلندمرتبه وضع شده و پوششهاي ضد حريق در صنعت ساختمان نيز اهميت يافتهاست.

بهرامي در زمينه حريق و ساختمان و چالشهاي آن گفت: اين موضوع در ايران جديد است و تاريخچه آن به 10 تا 12 سال نميرسد و الزامات قانوني آن نيز در سالهاي اخير وضع شدهاست. البته در كل دنيا اين موضوع جديد است. وقتي سرمايهها و مجتمعها و ساختمانهاي بلند به راحتي به خاطر حريق آسيب ميبينند، تصميم بر اين شد كه روشهاي پيشگيري را افزايش دهند و ساختمانها را ايمن كنند.

وي ادامه داد: در كشورهاي همسايه خيلي زودتر از ما به اهميت اين موضوع پي بردند و با جديت اجرا ميشود و الآن آنها شرايط خيلي بهتري از ما دارند، گرچه در سالهاي اخير فعاليتهاي سازمان آتش نشاني به ويژه در زمينه پيشگيري فوق العاده بودهاست. همين که اين موضوع را به صورت استانداردي الزامي توانستهاند در بياورند و اعمال كنند جاي قدرداني دارد و اين قانون شرايط ايمني بهتري را در آينده ايجاد خواهد كرد.

بهرامي اظهار داشت: عادتي در ما ايجادشده كه تا شرايط خيلي اضطراري نشود براي آن فكري نميكنيم. با توجه به اينكه رويکرد ساخت وساز به سمت ساختمانهاي بلند و مجتمعهاي تجاري بزرگ است در آينده با حريقهاي متفاوتي روبه رو خواهيم شد. حريقهايي كه دسترسي به آن براي تيم آتش نشاني آسان نخواهد بود و اين ساختمانهاي بزرگ اولين موضوع كه زمان است، دچار مشكل ميشود و اگر دير به حريق برسيم آن قدر آتش گسترده خواهد شد كه عملا امكان متوقف ساختن آن نيست. پوششهاي ضد حريق اين زمان را در اختيار تيم آتش نشاني ميگذارد تا بتوانند انجام عمليات كنند.

آيين نامهها كامل اجرا نميشوند

احسان ابراهيم پور، كارشناس عمران و سازه با اظهار خوشنودي بابت برگزاري چنين همايشي گفت: اين همايش فرصتي است تا در راستاي ارتقاي فرهنگ ساخت وساز و رسالتي كه براي ترويج فناوريهاي نوين اين حوزه وجود دارد، پيش برويم و همگام با ساخت وسازهايي كه در اقصي نقاط دنيا وجود دارد بتوانيم مصالح مدرن را وارد بازار ساخت وساز مملكت بكنيم.

وي در مورد لزوم ورود فناوريها و چالشهاي فراروي آن اظهار داشت: خواهش من اين است كه از بعد فني به اين فناوريها نگاه كنيد و در جهت ارتقاي فرهنگ ساخت وساز در جامعه مهندسي پيش برويم. نمونهاي از آن سيستم ساخت وساز خشك يا (Dry Wall‌) است كه نزديك به يك قرن در سراسر دنيا توليد و اجرا ميشود و نزديك به دو دههاست كه در ايران هم به اجرا در ميآيد.

ابراهيم پور گفت: با اينكه آيين نامهها و قوانين مختلفي در سازمان نظام مهندسي و شهرداري و ارگانهاي مرجع داريم، اما به بندبند آن عمل نميشود و نيازهايي وجود دارد كه مرتفع نميشود و اين چالش اصلي مجموعههاي مهندسي است. وي ادامه داد: ما همچنان در عالم مصالح سنتي هستيم و بدون در نظر گرفتن اقتصاد و منطق مهندسي هنوز اين ساخت وسازها در حال انجام است. البته با ترويج فناوريهاي جديد و جامعه مهندسي اميد داريم كه روزبه روز بيشتر متعهد به اجراي آيين نامهها و مقررات بشويم.

وي خاطرنشان کرد: امروز در همايش در مورد انتخاب سيستمهاي ساخت وساز مناسب براي حريق كه يكي از موارد فيزيك ساختمان است صحبت خواهيم كرد. هدف ما هم معرفي نحوه انتخاب هوشمندانه مصالح است تا با انتخاب مصالح استاندارد علاوه بر اينكه مسائل حريق پوشش دهيم، با يك تير چند نشان بزنيم و نيازهاي ديگر آيين نامههاي داخلي را مرتفع كنيم.

متوليان امر همگي آشنايي دارند

اميد موسوي، متخصص ايمني گاز دليل حضور خود را چنين شرح داد: در مبحث حريق يك مثلث آتش داريم اگر هرکدام از اضلاع اين مثلث را برداريم حريق به وجود نخواهد آمد. چيزي كه ما در اين همايش ميخواهيم معرفي كنيم و ارتباط آن با مثلث آتش حذف آيتم انفجار است يعني آيتمي كه اشتعال را به وجود خواهد آورد.

موسوي افزود: سيستم گرمايشي در منازل و محيط كار ما گاز است. اگر در هرکدام از اين مجاري گاز نشتي به وجود آيد و مثلث تشكيل شود انفجار به وجود خواهد آمد. با نصب سيستمهاي اعلام نشت و شيرهاي قطع كن گاز جلوي مثلث آتش را ميتوانيم بگيريم.

وي با اشاره به آمار پزشكي قانوني گفت: از سال 82 و 83 آمار مرگ خاموش ناشي از مونواكسيد كربن هرسال افزايش يافتهاست. اين موضوع تا سال 86 كه دولت بحث حذف يارانه حاملهاي انرژي را مطرح كرد، در حال افزايش بود و دولت به جاي اينكه الگوي مصرف مردم را تغيير دهد و مردم به جاي اينكه رفتار خود را عوض كنند به همان رفتار ادامه داده و آيتمهاي ايمني را كم كردند. درست است كه مبحث 19 مقررات ملي ساختمان ميگويد همه درزها بايد بسته شود و از پنجره دوجداره استفاده شود، ولي در مثلث آتش اكسيژن مطرح است. اگر بخاري و يا پكيج خانه گاز co يا همان عامل مرگ خاموش را انتشار بدهد در اين شرايط چه اتفاقي خواهد افتاد؟ بر اساس آمار پزشكي قانوني در سال 86 يک باره آمار مرگ ناشي از گازگرفتگي بسيار بالا رفت (1030 نفر در سال) و بعدازآن دوباره مسئولان به خود آمدند و بر تأمين هواي تازه بر اساس مبحث 17 مقررات ملي ساختمان دوباره از سال 86 تأکيد شد.

موسوي گفت: متأسفانه با توجه به نواقصي كه در زمينه مبحث 17 مقررات ملي ساختمان داريم، نتوانستيم آن را به همه مصرف كنندگان تعميم بدهيم. در حال حاضر در اماكن خاص و عمومي نصب اين سيستمها الزامي است كه هرکدام تعريف خاص خود را دارد ؛مثلا اگر در مكاني بيش از 20 نفر تجمع داشتند اين مكان عمومي است و نصب شيرهاي اعلام نشت و قطع گاز ضروري است و در ساير نقاط، قانون آن را اختياري كردهاست. مثلا در ساختمانهاي 10 واحد به بالا نصب اين سيستم اجباري است و در ساختمانهاي کمتر از10 واحد، به صورت اختياري است. هزينه نصب اين سيستم (يك دتكتور اعلام نشت و يك سنسور قطع سيستم) تنها 150 هزار تومان است كه در مقايسه با قيمت ساختمان بسيار ناچيزاست. متأسفانه فرهنگ استفاده از سيستمهاي ايمني هنوز جا نيفتاده و فراموش كردهايم كه اگر يك هموطن را بتوانيم با نصب اين سيستمها نجات دهيم، ارزش معنوي زيادي خواهد داشت.

وي با هشدار نسبت به زلزله تهران گفت: ما لولههاي گاز را در داخل خيابانهاي شهر دفن كرده ايم؛ يعني يك بمب ساعتي را داخل خيابانهاي خودمان کار گذاشتهايم. خداي ناکرده اگر زلزلهاي روي دهد و من بخواهم از خانه خودم فرار كنم، با اطمينان ميگويم خانه در آن لحظه ايمنتر از فضايي خواهد بود كه ميخواهم به آن پناه ببرم چون لولههاي گاز در خيابانها در اثر هر حركت زمين شکسته ميشوند و درنتيجه انفجار گاز به همراه خواهد داشت. به همين دليل استفاده از يك شير قطع گاز حساس به لرزه در موقع زلزله موجب ميشود كه حداقل آتش نشانان پس از زلزله ميتوانند براي نجات حادثه ديدگان وارد عمل شوند.

موسوي تأکيد کرد: تمام افراد متولي امر از اين موضوع اطلاع كافي دارند و اخيرا وزير نفت به سازمان نظام مهندسي گفتهاند كه فكري براي اين مرگهاي خاموش بكنيد چون آمار مرگ ناشي از گازگرفتگي کم کم به آمار تصادفات جاده اي نزديك مي شود.