پارتیشن

شمار نشریه : 202

پارتيشن محصولي است که کاربرد فراواني در خانه و محيط اداري دارد.با توجه به محدوديت فضا در آپارتمانها و سازمانهاي کنوني،بهتر است از پارتيشن استفاده شود. پارتيشن اداري حدود 50 سال پيش وارد ايران شده و 20 سال گذشته تاکنون به شکل امروزي با نام پارتيشن اداري شناخته ميشود. در فضاهاي اداري، پارتيشن بهعنوان ديوار براي تفکيک فضا و دکوراسيون به کار گرفته ميشود.

در ادامه سلسله مطالب پيام ساختمان تحت عنوان« کالاي برتر» در اين شماره به بررسي بازار پارتيشن اداري و خانگي ميپردازيم. با اين توضيح که مطالب ارائهشده صرفاً اظهارات توليدکنندگان و فروشندگان بوده و پيام ساختمان ضمن اينکه مسئوليتي در قبال اين اظهارات ندارد، از چاپ نظرات مخالف و موافق نيز استقبال ميکند.

ديوار پوش دوجداره داريم

قبادي، مديرعامل پارتاک با بيان اينکه واژه  پارتيشن اشتباه است و بهتر است اين محصول را ديوارپوش دوجداره عنوان  کنيم، در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان گفت: اسم اين محصول pvc panel  است.وي افزود: چون در اين محصول pvc بهکاررفته است،ضد آب،ضد حشرات و خود اطفا شونده و  عايق صدا و حرارت است .

قبادي درباره مقرونبهصرفه بودن اين محصولات گفت: قيمت محصولات ما يکچهارم mdf است.مثلاً اگر mdf متري 60 هزار تومان باشد، قيمت pvc  حدود 20 هزار تومان است. متأسفانه در حال حاضر سياستهاي اقتصادي دولت و اجازه ورود همه اشخاص به اين صنف، باعث شده جنس ما به همان قيمت  سال گذشته قيمتگذاري شود.مسئله ديگر اينکه اتحاديه و صنفي نيز در زمينه پارتيشن اداري وجود ندارد تا به مطالبات ما رسيدگي  کند.

وي درباره روکش اين محصولات گفت:روکش محصولات بايد کرهاي باشد چون کيفيت بهتري دارد. هرچند از کشور چين نيز روکش  درجهدو وارد ميشود که کيفيت مطلوبي ندارد.

قبادي درباره نحوه تشخيص اينکه محصولي با روکش چيني توليدشده يا کرهاي، گفت:روکش چيني بوي پلاستيک ميدهد و رنگ آن  در اثر تابش  آفتاب از بين خواهد رفت اما  روکش کرهاي مقاوم است.

پارتيشن آلومينيومي گرانتر از mdf

وحيد محجوب ،مديرعامل شرکت دکوراسيون مدولار درباره انواع پارتيشن تک جداره و دوجداره به خبرنگار ما گفت:پارتيشن تک جداره  در دو نوع آلومينيومي و mdf  موجود است که پروفيل آلومينيوم 8 پر مدولار بوده و قابليت جابهجايي ،تنوع زياد و پرکنندههاي متفاوتي دارد.اين نوع پروفيل يراقآلات مخصوص دارد و محدوديتي از لحاظ ارتفاع و نصب ندارد.

محجوب به مقايسه اين دو نوع محصول پرداخت و گفت:پارتيشن آلومينيومي از پارتيشن mdf گران تراست. البته برخي فروشندگان در بازار از آلومينيوم ذوبشده استفاده ميکنند که متأسفانه کيفيت ندارد. محصول پروفيلي که ما استفاده ميکنيم مرغوب و درجهيک است.ضمن اينکه رنگ الکترواستاتيک پودري براي آن استفاده ميشود که ضدضربه و خش ميباشد.

وي درباره پارتيشن دوجداره گفت:اين نوع پارتيشن مرسومتر است و قابليتهاي فراواني دارد که يکي از آنها عايق گرما و سرما و  حرارت بودن است.

محجوب درباره قيمت اين نوع محصول گفت: قيمت پارتيشن تک جداره متري 100 تا 160 هزار تومان و دوجداره 200 تا 350  هزار تومان است.البته قيمت آلومينيوم و وزن آن با هم رابطه مستقيم دارد، بدينصورت که هرچقدر وزن و ضخامت آن کمتر باشد کيفيت آن کمتر است.

 مزيت پارتيشن دوجداره نسبت به تک جداره

اميني مديرعامل شرکت داتيس درباره تفاوت پارتيشن تک جداره با پارتيشن دوجداره گفت:بهطورکلي چند تفاوت عمده بين انواع پارتيشن تک جداره و دوجداره وجود دارد که عمدهترين تفاوت به نوع کاربري و ميزان عايق صوتي پارتيشنها بستگي دارد. همچنين زيبايي، ايستايي و امکان استفاده از پردهکرکره از مزيتهاي اصلي پارتيشن دوجداره نسبت به پارتيشن تک جداره ميباشند.

سهولت، دقت و سرعت

عليخاني مديرعامل شرکت ديکا آسيا توليدکننده، طراح و مجري سيستم پارتيشنهاي سبک دوجداره به خبرنگار ما گفت:مزايايي همچون سهولت، سرعت و دقت بالا در اجرا، ايمني در برابر زلزله و حريق، خواص عايقبندي حرارتي، صوتي و رطوبتي، تعميرات و نگهداري آسان موجب شده که امروزه سيستمهاي ساختوساز خشک بهعنوان جايگزين روشهاي منسوخ سنتي (بنايي) در صنعت ساختمان مورداستفاده قرار گيرند. وي افزود: تأکيد بر کيفيت محصول، نحوه سرويسدهي و برخورد با مشتريان، شرکت ما را موفق به اجراي بيش از 35 هزار مترمربع پارتيشن در دهها پروژه دولتي، خصوصي، بانکها، فرودگاهها و ... نموده است.

ويژگيهاي منحصربهفرد

 رمضاني، مديرعامل سهلان درباره محصولات خود به خبرنگار پيام ساختمان گفت:پارتيشن اداري سهلان به دليل ويژگيهاي منحصربهفردي همانند انعطافپذيري، اجرا در حداقل زمان و تنوع در مدل، داراي محبوبيت بالائي است. اين پارتيشن اداري اجازه جابهجايي سريع و اجرا در هر محيطي را به بهرهبردار اين محصول خواهد داد.

وي افزود: در قسمت اسکلت فلزي اين پارتيشن اداري قطعاتي جهت تنظيم ارتفاع پيشبينيشده تا اگر سقف و کف تراز نباشد با رگلاژ پارتيشن اداري، شيب سقف يا کف پوشش داده شوند. پارتيشنهاي تا سقف براي اتصال به انواع سقف متناسب بوده و نصب آنها در هر شرايطي امکانپذير است.

رمضاني با اشاره به اينکه حفظ آرامش از ضروريات يک محيط کاري است که با جلوگيري از نفوذ صداهاي بيروني ميتوان به اين هدف رسيد،ادامه داد:تمامي پارتيشنهاي شيشهاي ما اين امکان را به شما خواهد داد تا با استفاده از پردهکرکرههاي آلومينيومي با آلياژ مخصوص فضاي کاري خود را به محيط راحت و خصوصي تبديل سازيد.

پارتيشنهاي خانگي

پارتيشنها در اندازهها، شکلها و اجناس مختلف در بازار يافت ميشوند اما آنچه براي استفاده خانگي مناسب است، بايد به نحوي قابل تنظيم باشد يا بهصورت سفارشي براي مکان موردنظر ساخته شود.

پيشنهاد ما براي کاربري خانگي، انواع متحرک پارتيشنهاي چوبي است. چوب به دليل آنکه مادهاي طبيعي است، انرژيهاي دروني مثبتي دارد. علاوه بر آن، با ساير اثاثيه چوبي منزل نيز هماهنگ است. نکته ديگر اينکه اين محصولات با توجه به ظرافتها و جنس چوب بهکارگرفته شده در قيمتهاي متفاوت در دسترس هستند.

اگر به دنبال يک اثر صنايعدستي با کندهکاري و کارهاي تزئيني مانند فلزکاري هستيد، در مراکز فروش محصولات چوبي مانند يافتآباد و دلاوران و در مغازههاي لوکسفروشي در جستجوي آن باشيد . البته قيمتهاي ميليوني براي يک پارتيشن سه لنگه با طول 1/2 و ارتفاع 2 متر را نيز در نظر داشته باشيد. برخي از آنها را نيز ميتوان در مغازههايي که محصولات ساخت هند و پاکستان را ميفروشند، يافت.

اما اگر يک محصول کاربردي و ارزان مدنظر شماست، حتماً سري به پل چوبي بزنيد. مغازههاي فروش انواع حصير و صنايع چوبي کوچک، از دهانه ايستگاه مترو «دروازه شميران» به سمت شمال تا خيابان انقلاب در دو سوي خيابان قرار دارند که پارتيشنهاي سبک با ترکيب چوب و حصير با قيمتهاي مناسب چند 10 هزار توماني و قابل انتخاب در هر طرح و اندازهاي را به شما ارائه ميدهند. حتي ميتوانيد چارچوب مورد نظر را سفارش دهيد و داخل آن را با هر جنس مناسبي آراسته کنيد.