نظـــام مهنـدسی راهی جـز بـرون سپـاری ندارد

شمار نشریه : 202

نشست تخصصي اعضاي هيئت رئيسه گروه تخصصي عمران سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با حضور کارگروههايي مانند طراحي، محاسبات و مقاومسازي، نظارت و ظرفيت اشتغال برگزار شد.

مطالبات مهندسان پيگيري شود

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان در ابتداي اين نشست، گلزار يکي از اعضاي هيئت رئيسه گفت: براي حل مسائل و مشکلات صنفي مهندسان بايد خودمان پيگير باشيم. برخي نهادها مانند شهرداري سعي ميکنند در حوادث ساختماني تقصيرها را متوجه ناظر کنند در حالي که ساير دست اندکاران مانند مجري و توليدکننده مصالح هم مقصر هستند. وي با طرح اين سوال که آيا واقعا مهندس نـــــــاظر به اندازه مسئوليتش حق الزحمه ميگيرد، افزود: از زير گروه نظارت انتظار داريم مطالبات مهندسان ناظر را مورد توجه قرار دهد.

تصويب پيشنهادات

در ادامه اين نشست قربانخاني، عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با بيان اينکه برگزاري اين جلسات ميتواند در احقاق حقوق مهندسان موثر باشد، اظهار داشت: در زير گروه نظارت، اقدامات و پيشنهادات خوبي براي بهبود وضعيت مهندسان ناظر ارائه شد که خوشبختانه اين پيشنهادات را در کميسيون مبحث دوم و همچنين هيئت مديره به تصويب رسانديم و منتظر ابلاغ دستورالعملها هستيم.

وي با بيان اينکه بايد بخش اعظم تعرفهها به گروه عمران تعلق بگيرد، افزود: براي اينکه کار مهندسان عمران راحتتر شود، رشتههايي مانند نقشه برداري، شهرسازي و ترافيک را هم وارد ساخت و ساز کردهايم.

آماده دريافت نظر انجمنها هستيم

در ادامه اين نشست سعيد غفراني، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با بيان اينکه طبيعي است که برخي از          کارگرو هاي تخصصي عملکرد بهتري داشته باشند، گفت: برخي عنوان ميکنند چرا عليرغم اينکه پول نظارت تمام و کمال پرداخت ميشود، تغيير زيادي در کيفيت ساخت و سازها شاهد نيستيم.

وي تصريح کرد: ما وظيفه داريم موضوعاتي مانند نظارت مهندسان را پيگيري کنيم. علاوه بر اين در بخش اجرا هم بايد حضوري جديتر از هميشه داشته باشيم و آماده دريافت نظر کارگروهها و انجمنهاي تخصصي هستيم.

جدي باشيد

يکي از حاضران در جلسه که ميگفت از اعضاي انجمن مهندسان محاسب است، اعتقاد داشت سازمان نظام مهندسي بايد از انجمنهاي تخصصي همفکري بخواهد و اگر عزمي بر ايجاد اين ارتباط است بايد جدي دنبال شده و ارتباطات عميقتر شود. چندي پيش بنده به سازمان نامه فرستادم اما جوابي دريافت نکردم. وضعيت امروز ساختمانها براي خيل عظيم مهندسان خجالت آور است.

غفراني در پاسخ به صحبتهاي او گفت: اعتقاد دارم نظام مهندسي راهي جز برون سپاري ندارد و اگر به اين سمت نرويم بايد منتظر مرگ سازمان نظام مهندسي باشيم. به طور کلي اين سازمان، انجمنهاي تخصصي را بازوي خود ميداند.

در پايان جلسه يکي ديگر از حاضران با بيان اينکه بايد به صورت فصلي جلسات را برگزار کنيم، اظهار داشت: بزرگترين ضعف در گذشته اين جلسات فقدان مستندسازي بوده و ما بايد تمامي موضوعات مطرح شده در جلسات را مستندسازي کنيم.