هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معماری ایرانی در بازارهای جهانی

پنجمين نمايشگاه بينالمللي خانه مدرن،معماري و دکوراسيون داخلي در فضايي به مساحت 16 هزار مترمربع و با حضور  بيش از 320 شرکت داخلي و خارجي از 16 کشور دنيا در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران برگزار شد.

عبدالکريم جلالي مديرعامل شرکت نمانگر و برگزارکننده نمايشگاه در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اينکه علي رغم محدوديت متراژ نسبت به سال گذشته از رشد 15 درصدي در فضاي نمايشگاهي برخوردار بوديم افزود: حضور شرکتهاي خارجي در اين نمايشگاه رشدي 150 درصدي داشته  است.

وي در مورد محصولات عرضهشده در اين نمايشگاه گفت: توسط شرکتهاي حاضر در نمايشگاه تجهيزات مختلفي مانند کفپوش، ديوارپوش و  پوشش سقف، پارکت، پرده،کاغذديواري، رنگهاي ويژه و پوششهاي نما عرضه شده است.

مديرعامل شرکت نمانگر همچنين توضيح داد: تجهيزات مرتبط با معماري منظر و مبلمان باغي، تجهيزات روشنايي و نورپردازي ، تجهيزات هوشمند سازي که معرفي تکنولوژيهاي جديد را در بر ميگيرد، از ديگر محصولات عرضه شده در  اين نمايشگاه است.

جلالي با اشاره به اينکه  در حال حاضر در بخش معماري کشور، درصد قابل قبولي از شرکتهاي اين حوزه حضور فعال و جدي دارند، افزود: اين موضوع نشان مي دهد اين صنعت بخش مهمي از فعاليتهاي اقتصادي است که ميتواند منجر به افزايش صدور خدمات فني و مهندسي شود اما متأسفانه نمايشگاه معماري و دکوراسيون در بين نمايشگاههاي ديگر بسيار مغفول مانده است.

وي با تأکيد بر اينکه مردم ما زيبا دوست هستند و به شرايط محيطي زندگي خود بسيار اهميت ميدهند که  اين حاکي از سابقه هزاران ساله آنها در معماري است، اضافه کرد: همانگونه که در معماري  و دکوراسيون، و در معماري داخلي سابقه خوبي داريم و هنرهايي مانند آيينهکاري و گچبري نشاندهنده توجه ايرانيان به معماري و طراحي داخلي ساختمان است، اين بخش در حال حاضر پيشرفت خوبي داشته و شرکتهاي زيادي در زمينه طراحي ، مشاوره ، اجرا و توليد در آن فعاليت ميکنند.

مجري پنجمين نمايشگاه بينالمللي خانه مدرن،معماري و دکوراسيون داخلي، با ذکر اينکه  اين نمايشگاه ميتواند بر روي سليقه مردم هم تأثيرگذار باشد، گفت: ابداعات و ايدههاي جديدي که در نمايشگاه ارائه ميشود ، بهسرعت در منازل مسکوني و واحدهاي اداري جاي خود را بازخواهد کرد.

جلالي درباره تأثير برگزاري نمايشگاه بر روي صنعت دکوراسيون کشور گفت: حوزه معماري و فعالان اين حوزه فضايي براي معرفي خود پيدا کردهاند تا بتوانند توانمندي هايشان را نشان دهند، چرا که اينجا همزمان يک فرد ميتواند با گروه زيادي مذاکره کرده و همکاري کند. همچنين فضاي رقابت سالم براي محصولات متنوع دکوراسيوني نيز فراهم گرديده است.

وي خاطرنشان کرد: نمايشگاه بهترين فرصت براي  شرکتهاي توليدي است که به گفتگوي مستقيم با مصرفکنندگان خود بپردازند و اگر محصولات آنها  مشکلاتي دارد ، در تعامل با مصرفکنندگان آن عيوب را برطرف کنند.

عبدالکريم جلالي در پايان گفت: بخش قابلتوجهي از سازندگان براي تصميمگيري در مورد تجهيزات خود از اين نمايشگاه استفاده فراوان خواهند برد، بهگونهاي که بسياري از آنان اذعان داشتند که حضور در نمايشگاه باعث خواهد شد قراردادهاي زيادي منعقد کنند.