هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فوت آلودگی!

اخيرا در خصوص نقش 20 تا 30درصدي مصرف سوخت در ساختمانها بر روي آلودگي هوا مطالبي در اين طرف و آن طرف ميشنويم و ميخوانيم که البته در جاي خودش (و نه در جاي ديگري) قابل تامل است؛ ولي آيا اين به معني آن است که اين موضوع هيچ جنبه مثبتي ندارد؟ کساني که اين طوري فکر ميکنند چرا از اين زاويه نگاه نميکنند که اين وسط هر کسي با هر کسي مشکلي دارد ميتواند آلودگي هوا را گردن او بيندازد؟! مثلا ميتوان گفت اشکال از کارخانههاي توليد دستگاههاي سوخت مثل بخاري و پکيج است که محصولاتشان بد کار ميکند و موجب آلودگي هوا ميشود؛ يا سازمان استاندارد بر کارخانههاي توليدکننده بخاري به خوبي نظارت و محصولات آنها را کنترل نميکند، يا پالايشگاهها که گاز توليدي آنها ناخالصي دارد و موقع سوختن دود ميکند، يا سازندههاي ساختمانها که آنها را غيرعايق ميسازند و چون هدرروي انرژي زياد است ساکنان مجبورند براي گرم شدن سوخت بيشتري بسوزانند، يا شهرداري که گل و گياه بيشتري نميکارد تا هوا تميز شود، يا سازمان حفاظت از محيط زيست که هوا را فوت نميکند تا آلودگيها از آسمان شهر بيرون برود و... مَخلص کلام اينكه بايد به هر تهديدي به چشم فرصت نگاه کرد؛ حالا البته تعدادي زيادي هم فرصت اين وسط از دست ميرود که مهم نيست، چيزي که ما زياد داريم فرصت است !