بزرگ‌ترین خانه‌ تهران تخریب نمی‌شود

شمار نشریه : 201

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی از صدور دستور توقف هرگونه عملیات درباره‌ «بزرگ ترین خانه‌ تهران» خبر داد.
کاخ ثابت پاسال یا «بزرگ‌ترین خانه تهران» با متراژی بیش از 11 هزار مترمربع بر اساس طرح تفصیلی تهران می‌تواند تبدیل به مجتمع 9 طبقه با کاربری‌های اداری‌، تجاری و مسکونی شود؛ بنایی تاریخی که پس از انقلاب اسلامی تاکنون هنوز از سوی میراث فرهنگی نه به‌عنوان یک بنای ارزشمند معرفی‌شده و نه در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، البته به نظر می‌رسد جور کم‌کاری متولی این بنای تاریخی و ارزشمند را معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی به دوش می‌کشد و پیگیر جلوگیری از تخریب این بنای تاریخی است.
پیروز حناچی، با ارزشمند خواندن خانه‌ «ثابت پاسال» یا «کاخ ورسای ایران» اظهار کرد: در حال حاضر به دنبال انجام پیگیری‌های مورد نیاز برای این بنای تاریخی، از شهرداری تهران خواسته‌ایم اگر پروانه‌‎ای برای این خانه صادرشده است، مستندات خود درباره‌ آن را به ما اعلام کند. همچنین دستور توقف انجام هر عملیاتی برای این خانه‌ ارزشمند را به شهرداری اعلام کرده‌ایم.
وی تأکید کرد: شهرداری تهران تا زمانی که اطلاعات موردنیاز در این زمینه را برای ما ارسال نکند، نمی‌تواند درباره‌ بزرگ‌ترین خانه‌ تهران کاری انجام دهند.