هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مدیران موفق، سرداران عرصه اقتصاد

هشتمين جشنواره صنعت پلاستيک، با همکاري و مشارکت انجمن صنايع همگن پلاستيک استان تهران، انجمن ملي صنايع پلاستيک و پليمر، خانه صنعت و معدن، شرکت شهرکهاي صنعتي و در غياب مسئولان شرکت ملي صنايع پتروشيمي در هتل المپيک تهران برگزار شد. همچنين پس از هفتهها بررسي و ارزيابي صلاحيت نامزدها توسط هيئت داوران جشنواره، در پنج گروه اصلي، موفقترين مديران صنعت پلاستيک، طرح پژوهشي برتر، واحد نمونه سبز صنعت پلاستيک، واحد نمونه صادراتي، واحد نمونه صنعت به عنوان برترين واحد توليدي صنعت پلاستيک رسما انتخاب و لوح تقدير و تنديس به مديران و واحدهاي نمونه اهدا شد. در حاشيه اين جشنواره گفتگوي کوتاهي با محسن صفايي؛ مديرعامل شرکت همارشتن که بهعنوان مدير موفق و هم بهعنوان واحد نمونه لوح تقدير از هشتمين جشنواره صنعت پلاستيک دريافت نمود، انجام داديم.

دليل انتخاب شما به عنوان مدير موفق و واحد نمونه چه بود؟

مديران موفق بخش صنعت، سرداران جنگ اقتصادي هستند و جايگاهي که اين مديران در جنگ نابرابر اقتصادي با غرب دارند کمتر از جايگاه سرداران هشت سال دفاع مقدس نيست به گونهاي که امروزه سربازان خط مقدم توليد، مديران بخش توليد و صنعت هستند که اينجايگاه بايد به درستي در کشور نهادينه شود. در شرايط کنوني کشور (به دليل تحريمها)، اگر چراغ کارخانهاي روشن است نشان از تلاش مستمر مديران آن مجموعه دارد و در اين بحران اقتصادي مديري که بتواند با درايت، علاوه بر حفظ کميت، کيفيت محصولات خود را ارتقا بخشد و سهم توليد را در بازار کاهش ندهد، يک مدير موفق محسوب ميشود. البته بايد در نظر داشته باشيم که عبور از مشکلات اقتصادي کشور جز با کارآفريني و توجه به کيفيت و تنوع محصول امکان پذير نيست که در اين مورد شرکت ما هميشه پيشتاز بودهاست

چشم انداز آينده شرکت را چگونه ارزيابي ميکنيد؟

درباره چشم انداز آينده شرکت در اين شرايط بايد اعلام کنم؛ راهبرد شرکت به گونهاي است که براي هميشه جايگاه ممتاز خودمان را حفظ خواهيم کرد و حداقل از اين ميزان هوشياري و تدبير برخوردار هستيم که در تلههاي ايجادشده در اين صنعت گرفتار نشويم.

چه انتظاري از فعالان واقعي اين صنعت داريد؟

انتظار ميرود توليدکنندگان برجسته اين صنعت، سياستهاي خود را اصلاح کنند و قيمتهاي صحيح و واقعي را مبناي رقابت قرار دهند و حفظ بازار مهمتر از سهم بازار قلمداد شود. در اين صورت شرکتهاي ممتاز در سطح برتر باقي ميمانند و مشتريان خود را حفظ خواهند کرد و ديگر شرکتها هم ميتوانند توليدات خود را در سطح متوسط و کلاس Economy عرضه کنند و مزاحمتي هم در ميدان رقابت شکل نخواهد گرفت.

شرکت شما به افزايش ظرفيت توليد فکر ميکند يا تنوع محصول يا حفظ بازار و کيفيت؟

در شرايط کنوني صرفا به حفظ کيفيت فکر ميکنم و فقط اين هدف مهم توانستهاست عامل موفقيت شرکت براي ايستادن در رده ممتاز توليد باکيفيت باشد. بنده همواره تلاش کردهام به جامعه صنعتي که خودم در آن فعاليت دارم نه دروغ بگويم، نه فريبکاري کنم و نه به بيراهه بروم. ضمن اينکه مشتري مداري مجموعه ما کاملا اثبات شده و بدون هيچ دغدغهاي اعلام ميکنيم که درهاي اين شرکت براي ارزيابي کيفيت محصولات هميشه و به روي همه باز است.

براي حفظ کيفيت مصالح ساختماني و ارتقاي سطح استانداردهاي کشور دولت چه اقداماتي بايد انجام دهد؟

انتظار ميرود بخشي از الزامات اجرايي و استانداردهاي تدوين شده صنعت ساختمان به ويژه در صنعت در و پنجره «يو. پي. وي. سي» در دولت يازدهم تعيين تکليف شود و از همه مهمتر مسئولين با ارائه تسهيلات و کمک به شرکتها در زمينه توليد و کاهش دغدغه آنها بتوانند مسير را براي توليدکنندگان هموارتر کنند .