هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مشکل روستاهای اطراف نیروگاه بوشهر حل می شود

رئيسجمهور در حاشيه سفر به بوشهر درباره مشكل روستانشينان اطراف نيروگاه هستهاي اظهارنظر كرد.

حجتالاسلام حسن روحاني صبح روز چهارشنبه 24 دي در پايان سـفر هيئت دولـت به بوشـهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مورد روستاهاي اطراف نيروگاه به وزير کشور دستور دادم مسئله را دنبال کند اما اين روستاها از نظر حفاظتي مشکلي ندارند و نيروگاه اتمي بوشهر نيز مشکلي ندارد که مردم نتوانند در کنار آن زندگي کنند. نيروگاه اتمي از نظر حفاظت نيز حداکثر ايمني را داشته و زير نظر آژانس بينالمللي فعاليت ميکند.

رئيسجمهور تأکيد کرد: وزير کشور با همکاري استانداري بوشهر موضوع مربوط به ساکنان روستاهاي اطراف نيروگاه اتمي بوشهر را دنبال ميکند.