هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انجمني بـــــــراي هم افزايي

بتنهاي سبک سلولي (‌Cellular Lightweight Concrete‌) با نام اختصاري CLC داراي ساختار اسفنجي و متخلخل بوده و در دو نوع اصلي گاز بتن و فوم بتن توليد ميشوند. در شرايط فعلي تنوع محصولات در بتنهاي سبک سلولي در انواع گاز بتن اتوکلاوي (‌AAC‌)، گاز بتن غيراتوکلاوي (‌NAC‌)، فوم بتن به صورت بلوک سبک (‌FCB‌) و فوم بتن در کف ريزي (‌FCF‌) رايج شدهاست. اين محصولات از قابليتهاي فني بسيار خوبي براي گسترش و توسعه کمي و کيفي برخوردارند اما به دلايل گوناگون و ازجمله محدوديتهاي فني فعلي و عدم ترويج کافي هنوز به صورت گسترده مورد استفاده قرار نگرفتهاند. در اين راستا انسجام و وجود يک تشکل فراگير و کشوري جهت هم افزايي و همنوايي براي رفع موانع موجود ميتوانست حائز اهميت بالايي باشد. اين تشکل با عنوان «انجمن صنفي توليدکنندگان بتن سبک سلولي ايران» در اواخر سال 1390 تأسيس گرديد. زيرساختهاي لازم در اين انجمن صنفي براي اهداف بلند تحقيقاتي و تجاري به وجود آمدهاست و يقينا حضور شرکتهاي بزرگ و معتبر ميتواند خدمتي شايسته براي توسعه اين صنعت در کشور عزيزمان بوده و باعث ارتقاي توان فني و اداري انجمن و کسب نتايج پربار گردد. در اين راستا مشارکت فعال تمامي همکاران و به ويژه کساني که از موقعيتهاي علمي، اداري و يا کاري مناسبي برخوردارند، حائز اهميت ميباشد.

هيئت مديره انجمن اميدوار است به حول و قوه الهي و با پشتيباني و همکاري تمامي اعضا بتواند گامهاي بلندي را در جهت ارتقاي کمي و کيفي توليد و کسب حمايتهاي مادي و معنوي براي توسعه محصول بردارد.

در مرحله فعلي 4 گروه صنفي به شرح ذيل در انجمن ايجاد شده است:

1- گروه صنفي بلوک سبک فوم بتن (‌FCB‌)

2- گروه صنفي کف ريزي با فوم بتن (‌FCF‌)

3- گروه صنفي گاز بتن غيراتوکلاوي (‌NAC‌)

4- گروه صنفي گاز بتن اتوکلاوي (‌AAC‌)

همچنين کارگروههاي تخصصي به شرح ذيل در اين انجمن تشکيل شدهاست.

1- کارگروه مميزي و کنترل کيفيت

2- کارگروه آموزش و اطلاع رساني

3- کارگروه تحقيق و توسعه

4- کارگروه تدوين الزامات فني.

سايت اينترنتي انجمن با هدف ايجاد فضاي مجازي پويا و پربار توسعه خود را به صورت مداوم پيگيري خواهد نمود. بتازگي بخش خريد و فروش در اين سايت جهت مراجعه عموم فعالين در صنعت ساختمان راه اندازي شدهاست که مکان مناسبي براي معرفي کالا و خدمات و همچنين جستجوي نيازمنديهاي مرتبط ميباشد. استفاده از امکانات کامل اين سايت شامل گزارش هيئت مديره، فيلم و مقالات آموزشي، اخبار تخصصي و... در منوي «مخصوص اعضا» و با کسب کلمه عبور امکان پذير است.

يکي از دستاوردهاي اخير در اين صنعت، همکاري کارگروه تحقيق و توسعه انجمن با کارخانه سيمان بجنورد براي توليد سيمان مخصوص بتن سبک بودهاست. اين نوع سيمان ضمن برخورداري از سرعت گيرش و مقاومت بالاتر، جمع شدگي ناشي از خشک شدن کمتري داشته و لذا در مرحله اجرا، ترک خوردگي کمتري دارد. از ديگر مزاياي اين سيمان ميتوان به مقاومت بالاتر آن در مقابل يخ زدگي در مرحله بتن ريزي اشاره نمود. سيمان مخصوص بتن سبک به صورت فله و کيسه توزيع خواهد شد.