هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   159   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون تلفیق و عموم نمایندگانی که در صحن علنی به درآمد 50 هزار میلیارد تومانی دولت رای مثبت دادند، بر این باورند که دولت باید با این رقم وضعیت را مدیریت کند و بین 30 تا 40 درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.

علی‌محمد احمدی افزود: از رقم پیش‌بینی شده برای هدفمندی یارانه‌ها در بودجه، 5 هزار میلیارد تومان به بهداشت و درمان اختصاص دارد و از 45 هزار میلیارد باقی مانده،50 درصد به صورت یارانه نقدی داده می‌شود، 30 درصد به بخش تولید و 9 هزار میلیارد تومان مابقی به تولید و اشتغال در طرح‌های عمرانی دولت خواهد رسید. بنابراین دولت برای باز توزیع 22 هزار میلیارد تومانی که باید به شکل نقدی به خانوارها پرداخت کند، می‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.

احمدي تصريح كرد: نحوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ‌گذاری در اختیار دولت است،‌ بنابراين می‌تواند به جاي افزايش قیمت بنزین را افزایش ندهد و به جای آن قيمت مازوت و نفت کوره را افزایش دهد یا اينكه براي رسيدن به سقف مجاز تصميمات لازم را اتخاذ كند.