هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   159   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تثبيت قیمت آب و برق در بودجه 92

وزیر نیرو گفت: قیمت آب و برق با توجه به بودجه سال 92 تغییر نخواهد کرد.مجید نامجو با اشاره به چگونگي قیمت‌گذاري آب و برق در ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها، گفت: رقم کلی به عنوان درآمد هدفمندی‌ یارانه‌ها در بودجه لحاظ می‌شود؛ سناریوهای مختلف وزارت نیرو ارائه شده و عدد در بودجه جمع‌بندی شده است. اما به نظر می‌رسد اکنون این رقم تغییر کرده بنابراین باید تغییرات کمیسیون تلفیق را مدنظر قرار دهیم.

وی با بيان اينكه قیمت آب و برق نباید در سال آینده تغییر کند، تصریح کرد: اگر بتوانیم هزینه آب و برق کشور را از مردم دریافت کنیم خیالمان راحت است و بهتر خدمات‌رسانی می‌کنیم در غیر این صورت دولت باید مابقی قیمت تمام شده را به ما پرداخت کند. وزیر نیرو با اشاره به این‌که بودجه وزارت نیرو در مجلس در حال بررسی است، گفت: باید صبر کنیم که بودجه به صورت رسمی به ما برسد انتظار داریم طرح‌های بزرگ کشور تحت تاثیر اقدامات و تصمیمات مقطعی و جزیره‌ای قرار نگیرند.