هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کسی خریدار پــــژوهش نیست

گروه ساختوساز: پويايي صنايع تا حدود زيادي بستگي به انجام کارهاي تحقيقاتي و پژوهشي دارد؛ بدين معني که هراندازه از يافتههاي علمي جديد و همچنين اکتشافات و اختراعات استفاده کنيم به همان اندازه شاهد رشد و بالندگي صنعت خواهيم بود. صنعت ساختمان بهعنوان يکي از صنايع پيشران هم از اين قاعده مستثني نيست و چنانچه اين سرمايه عظيم با روشهاي سنتي تبديل به ساختمان شود، هدر رفت ثروت ملي را به دنبال خواهد داشت. صنعت ساختمان ما چقدر از پژوهشها و تحقيقات بهره گرفته است و راه پيوند صنعت و دانشگاهها بهعنوان مراکز توليد علم چيست؟ به مناسبت روز پژوهش، خبرنگار پيام ساختمان به سراغ دو صاحبنظر صنعت ساختمان که دستي هم در توليد و آموزش دارند رفته و نظرات آنان را جويا شده است.

دريافت پولهاي هنگفت براي تأييديه

ابوالحسن رامين فر، عضو هيئتمديره انجمن صنفي توليدکنندگان مواد شيميايي صنعت ساختمان که همواره تحقيق و پژوهش را به کار ميبندد، به پيام ساختمان گفت: متأسفانه در کشور ما پژوهش مورد غفلت واقعشده است و ما بهجاي پژوهشگاه، تقليدگاه داريم و ميخواهيم فناوريها را تقليد کنيم.

وي افزود: سازمان ملي استاندارد که خودش متولي استانداردهاست و ديگران را ملزم به رعايت آن ميکند، خودش استاندارد نيست. استانداردهاي ما به معناي کسب نمره 10 ناپلئوني است. مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي هم به ازاي هر گواهينامه فني که به شرکتها ميدهد، هرسال پولهاي هنگفتي از آنها دريافت ميکند. عايقهاي حرارتي بيروني ساختمان يکي از محصولات شرکت بنده است که هرسال بايد براي تأييديه فني 20 ميليون تومان بهحساب مرکز بريزم. تنها دو شرکت در ايران اين محصول را با رعايت کيفيت و الزامات توليد ميکنند و داراي گواهينامه هستند و جالب است بدانيد که خود وزارت راه و شهرسازي براي يکي از ساختمانهايش همين محصول را از شرکتهايي که با نازلترين کيفيت توليد ميکنند، خريداري کرد.

وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ما که چرا شرکتها تمايلي به تحقيق و پژوهش ندارند، گفت:مسلماً کسي که پژوهش کند و محصول باکيفيتتر بسازد، گرانتر تمام ميشود و مادام که در بازار ايران به روي محصولات چيني باز است، کسي حاضر به خريد محصول باکيفيت نيست. بنده نوعي چسب کاشي تهيه کردم که بسيار باکيفيت بود. هزينه توليد هر کيلوگرم اين چسب حدود 1700 تومان تمام ميشد اما محصولات تقلبي با قيمت حدود 400 تومان در بازار ارائه ميشوند. وقتي از من قيمتها را ميپرسند، عنوان ميکنند تو خيلي گران فروشي. نتيجه اينکه من هم براي اينکه ورشکسته نشوم و ادامه حيات بدهم مجبورم از پژوهش صرفنظر کنم يا اصلاً قيد توليد اين محصول را بزنم.

دانشکده معماري از فني عقبتر است

محمدمهدي محمودي، استاديار دانشگاه تهران نيز به خبرنگار پيام ساختمان گفت: پژوهش يک اصل انکارناپذير در صنعت ساختمان است که البته مورد بيتوجهي واقعشده است. درحاليکه در بخش توليدات مصالح و تکنولوژيهاي ساخت پيشرفتهايي صورت گرفته اما معماران نتوانستهاند همگام با اين تکنولوژيها معماري با هويت ايراني - اسلامي را خلق کنند.

وي افزود: ممکن است کار تحقيقاتي در نهايت مطلوب ما نشود اما قطعاً مثبت خواهد بود. حداقل فايده اين تحقيق اين است که بدانيم فلان روش پاسخگوي نياز ما نيست و بايد دنبال روشهاي ديگري برويم.

استاديار دانشگاه تهران با بيان اينکه ميتوان همهچيز را با هم داشت ، هم سريع و هم با هويت ساخت،گفت: روزي که تيرآهن آمد بسياري تصور ميکردند هويت معماري ما در خطر است اما گذشت زمان نشان داد که اين دو هيچ منافاتي با هم ندارند.

محمودي در پايان گفت: معماري دانشگاههاي ما بايد مصالح جديد را بهعنوان يک ابزار کارآمد ببينند و متناسب با آن معماري با هويت ايراني - اسلامي که براي امروز حرفي براي گفتن داشته باشد را طراحي کنند. همچنين معماري نيز بايد همگام با تکنولوژي ضمن حفظ خميرمايه خود، تغيير کند.

سخن آخر

يادمان هست که وزير راه و شهرسازي 23/6/92 در مراسم توديع دكتر سيد محمود فاطمي عقدا و معارفه دكتر محمد شكرچي زاده بهعنوان رئيس جديد مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي اظهار داشت: چنين مركزي را براي تجمل نميخواهيم بلكه عمده فعاليتهاي تحقيقاتي وزارتخانه بايد از اين مركز ساماندهي شود.

آخوندي با تأکيد بر اينكه پژوهش بدون آموزش امري ناقص است، اظهار داشت: مركز تحقيقات راه ، مسكن و شهرسازي بايد توجه جدي به بحث آموزش و ارتباط با مراكزي مانند دانشگاهها داشته باشد.

محمد شكرچيزاده رئيس جديد مركز تحقيقات راه ، مسكن و شهرسازي هم در مراسم معارفه خود با بيان اينكه اين مركز نيازمند نگاهي متفاوت است،گفت: چنين مركزي بايد همراه بقيه اركان وزارتخانه وارد عمل شده و نيروهاي ارزشمند دانشگاهي را به خدمت بگيرد. مركز بايد محل رفتوآمد دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري باشد و صنايع مرتبط بايد جواب مشكلات خود را از مركز تحقيقات راه،مسكن و شهرسازي بگيرند.

با توجه به اينکه بودجه سالانه مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي به گفته خود شکرچي زاده تا دو برابر افزايشيافته است، زمانش رسيده که وزير راه و شهرسازي و رئيس مرکز يکبار ديگر اظهارات خودشان را مرور و بررسي کنند که در طول اين مدت چقدر مشکلات صنعت ساختمان را حل کرده است؟ چقدر در مقوله آموزش موفق بوده و چقدر تحقيقات صورت گرفته عملياتي شده است؟.