هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اعلام موجــودیت کمیته مطالــــبه حق مسکــن مردم

کميته مطالبه حق مسکن مردم با انتشار بيانيهاي اعلام موجوديت کرد.

در بخشهايي از اين بيانيه آمده است:

بيشک در کنار نيازهايي چون خوراک، پوشاک و ازدواج، نياز به سرپناهي جهت سکني گزيدن و زيستن در آن جزو اساسيترين نيازهاي بشري از ابتدا تاکنون است.

با برپايي جمهوري اسلامي ايران دسترسي به مسکن متناسب با نياز مردم به عنوان يک حق قانوني در اصول 3، 31 و 43 قانون اساسي بر عهده دولت گذاشتهاست. بخش زمين و مسکن يکي از مهمترين بخشهاي اقتصادي است که علاوه بر اهميت در اقتصاد خرد و کلان تأثيرگذاري بسيار زيادي بر مسائل فرهنگي و اجتماعي دارد. به طور مثال عدم توانايي در تأمين يا حتي اجاره مسکن بدون ترديد يکي از دلايل عدم تمايل جوانان به ازدواج به موقع است.

اهميت موضوع به قدري است که اولين پيام اقتصادي اجتماعي حضرت امام خميني (ره) بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به مسئله مسکن اختصاص يافت.

به اين ترتيب کميته مطالبه حق مسکن مردم ضمن اعلام موجوديت، پيگيري و مطالبه حق قانوني و انساني مردم براي داشتن مسکن متناسب با نياز مردم را رسالت شرعي خود ميداند.