هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مرکز تجاری با معماری خاص

هميشه عادت داريم ساختمانها را مستطيل و صاف و چارچوب دار ببينيم و به همين دليل، وقتي ساختماني با معماري متفاوت و جديد ميبينيم، شگفتزده ميشويم. ازجمله اين ساختمانهاي شگفتي زا بايد به ساختماني اشاره کرد که بهتازگي در «روتردام» هلند ساختهشده است.

اين ساختمان در واقع يک بازار در فضاي باز و آپارتمان مسکوني است و Markthal Rotterdam نام دارد و قرار است به يکي از مقاصد گردشگري توريستهايي تبديل شود که از شهر زيباي روتردام ديدن ميکنند. اين مرکز خريد معماري خاص و 96 بخش براي فروش محصولات تازه و 20 بخش براي خردهفروشي دارد. تفاوت اين بنا در سقف آن است که  يک قوس متشکل از 228 آپارتمان و بيشتر شبيه به يک نمايشگاه آثار هنري است.اين مرکز تجاري مسکوني، 4 طبقه پارکينگ زير زميني با گنجايش يک هزار و 200 اتومبيل دارد.