هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انتصــاب مشاور مهــندس ترکـــان در امور بانوان

مشاور رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان در امور توانمند سازي بانوان مهندس منصوب شد.

به گزارش پيام ساختمان به نقل از روابط عمومي شوراي مرکزي، مهندس اکبر ترکان رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان در حکمي دکتر مهروش کاظمي را به سمت مشاور رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان در امور توانمندسازي بانوان مهندس منصوب کرد.

در اين حکم آمده است:

با توجه به اهميت موضوعات مرتبط با جامعه بانوان مهندس عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و ظرفيت قابل توجه اين بخش از اعضاي سازمان و لزوم ساماندهي هر چه بهتر جامعه مذکور و تسهيل فعاليت حرفه اي آنان، بدينوسيله جنابعالي را به عنوان مشاور رييس سازمان در امور توانمند سازي بانوان مهندس فعال در عرصه حرفه اي منصوب مي نمايم.

اميد است با توکل بر خداوند متعال ، در جهت اهداف سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور خدمات ماندگاري حاصل آيد. گفتني است از بين 64 نفري که در انتخابات سال 92 مجمع عمومي سازمان نظام مهندسي در جزيره کيش منتخب شدند، براي اولين بار در دوره هاي مجمع عمومي شوراي مرکزي، سه نفر از بانوان مهندس، خانمها سودابه مهري تالارپشتي، مهروش کاظمي و الهه رادمهر براي معرفي به وزير راه و شهرسازي راي آوردند، در صورتي که در طي پنج دوره قبل شوراي مرکزي، تنها در يک دوره يک خانم راي آورد و به شوراي مرکزي وارد شد و در هيچ دوره ديگري خانم هاي مهندس راي نياورده و در شوراي مرکزي سازمان حضور نداشتند. در حال حاضر نيز خانم دکتر مهروش کاظمي عضو شوراي مرکزي است و با حکم جديد اکبر ترکان در سمت مشاور رئيس سازمان در امور توانمندسازي بانوان مهندس منصوب شد. شايان ذکر است در دوره مديريت پيشين سازمان نظام مهندسي ساختمان، مهندس شراره معدنيان رئيس کميسيون امور بانوان شوراي مرکزي و مشاور امور بانوان سيد مهدي هاشمي بود.

اکبر ترکان

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان